Oznamy a správy

Podcast: Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti?

Prečo sú sociálne siete medzi našimi deťmi také populárne a ako im môžeme rozumieť my – rodičia? Počúvajte náš dnešný podcast Nahlas o deťoch. Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti? Výskumný…

Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o tretinu viac škôl ako minulý rok

Počas minulého školského roka sa aj napriek nepriaznivej situácii podarilo uskutočniť všetky olympiády na všetkých úrovniach. Skúsenosti z realizácie týchto predmetových olympiád a postupových súťa…

Október je v znamení kybernetickej bezpečnosti. Škoda, že iba jeden mesiac

Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo pr…

Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy

Medzí hlavné ciele národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí inovácia obsahu vzdelávania. Pre vyučovanie informatiky, matematiky, prírodných vied a vybraných IKT predmetov…

Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument

Výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ale aj súkromné výskumné inštitúcie majú všetky svoje výskumné aktivity vykonávať v súlade so správnou vedeckou praxou. Rovnako všetky porušenia te…

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku