Oznamy a správy

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

     Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Associati…

Oslavy 145. narodenia Jozefa Gregora Tajovského v školských knižniciach

Oslavy 145. narodenia Jozefa Gregora Tajovského v školských knižniciach

     V rámci 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice sa v pondelok 28. októbra desiatky školských knižníc zapoja do osláv 145. narodenia Jozefa Gregora Taj…

Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity

Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity

     Kľúčoví aktéri vedy a výskumu na Slovensku sformovali tento týždeň pracovnú skupinu, ktorá pripraví Národnú deklaráciu o upevnení výskumnej integrity na Slovensku. Výskumné inštitúcie na Slove…

V Bratislave sa koná 9. ročník konferencie o transfere techológií

V Bratislave sa koná 9. ročník konferencie o transfere techológií

     Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení sú témou aktuálneho ročníka konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. V poradí 9. ročn…

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk sa zúčasntíl na medzinárodnej vedeckej konferencii „Psychológia inkluzívnej školy“

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk sa zúčasntíl na medzinárodnej vedeckej konferencii „Psychológia inkluzívnej školy“

     Inkluzívna škola, Psychológia školy a Psychológia inkluzívnej školy, to boli tri časti medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Psychológia inkluzívnej školy, v ktorých vystúpilo so svojimi…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku