» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

05.03.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom užšej spo...
CVTI SR - už 80 rokov podpory vedy na Slovensku

CVTI SR - už 80 rokov podpory vedy na Slovensku

01.03.2018
     Akademikom a vedcom zabezpečuje prístup k významným informačným zdrojom. Širokej verejnosti približuje vedu prostredníctvom popularizačných aktivít a pre rezort školstva zbiera štatistické ...
Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch svojej činnosti

Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch svojej činnosti

01.03.2018
     Celkovo 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom roku 2016/2017. Svoje zistenia spracovala opäť do Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávani...
Učitelia sa opäť môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste

Učitelia sa opäť môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste

28.02.2018
     Aj tento rok majú učitelia druhého stupňa základných škôl a stredných škôl so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne iné predmety humanitného zamerania možnosť zúčastniť...
Stanovisko MŠVVaŠ SR k zmenám v ŠIOV

Stanovisko MŠVVaŠ SR k zmenám v ŠIOV

28.02.2018
      Zmeny v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV) sú súčasťou stratégie optimalizácie štruktúry priamo riadených organizácií rezortu školstva a posilnenia systémov duálneho vzdelávani...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »