Oznamy a správy

Metodicko-pedagogické centrum vytvorilo v tomto roku podmienky na zabezpečenie nových pracovných miest vďaka dvom národným projektom

Metodicko-pedagogické centrum v roku 2020 pokračovalo v realizácii národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (PoP) a začalo realizáciu nového národného projektu Pomáhajúce pro…

Európska konferencia o práci s mládežou sa konala online

Tretia Európska konferencia o práci s mládežou (3rd European Youth Work Convention) sa konala ešte začiatkom decembra (7. – 10. decembra) a participovala na nej aj slovenská delegácia. Konferenc…

Ministerstvo školstva predstavuje plány do budúceho roka

MATERSKÉ ŠKOLY, ICH DOBUDOVANIE A PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE „Cieľom ministerstva na rok 2021 je dobudovať chýbajúce kapacity materských škôl a pomôcť tak rodičom, aby získali miesto pre svoje det…

Metodicko-pedagogické centrum má už pripravený plán vzdelávania na rok 2021

Vzhľadom na nutnosť aktualizácie a zdokonalenia technického zabezpečenia centrálneho informačného systému (CIS) bude prihlasovanie na vzdelávanie možné až od 11. 1. 2021. Počas vianočných prázdnin …

Štandardy ako jednotné odborné postupy už používajú viaceré rezorty. Pridáva sa k nim aj školstvo

V posledných rokoch stúpa počet detí, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi. Učitelia odporúčajú stále väčší počet žiakov do starostlivosti poradenského zariadenia, sieť poradenských zaria…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku