Oznamy a správy

Aktuálne výzvy v rámci grantov EHP a Nórska

Aktuálne výzvy v rámci grantov EHP a Nórska

Záujemcovia o realizáciu projektov môžu predkladať žiadosti v nasledujúcich aktuálnych výzvach: Výzva LDI01 zameraná na podporu a vybudovanie multifunkčných centier pre deti a mládež v najmenej …

Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

Výrazne sa bude odporúčať nosenie rúšok na materských školách, pre prvý a druhý stupeň základných školách je povinné. Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s…

Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí

Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí

Organizátori IMO 2020 a Rada IMO sa zhodli, že IMO si zaslúžia všetci mladí matematici, ktorí sa na súťaže pripravujú už mnoho rokov. V dňoch 21. – 22. septembra 2020 sa IMO úspešne zrealizovalo  v…

Mládežnícki delegáti SR vystúpili na 75. Valnom zhromaždení OSN

Mládežnícki delegáti SR vystúpili na 75. Valnom zhromaždení OSN

Vo svojom prejave mládežnícka delegátka Nikola Sekerešová zdôraznila potrebu vytvorenia online platformy pomocou OSN, ktorá by každému umožnila zdieľať zaujímavé nápady a taktiež sa osobne zapojiť …

VÚDPaP pozýva študentov psychologických či sociálnych smerov na bezplatnú konferenciu

VÚDPaP pozýva študentov psychologických či sociálnych smerov na bezplatnú konferenciu

Tento rok sa VÚDPaP rozhodol zorganizovať bezplatnú online konferenciu primárne pre študentov. Máme na to viacero dôvodov, v prvom rade vnímame potrebu študentov získať vedomosti a zručnosti z prax…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku