Oznamy a správy

Úspechy IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v roku 2020

Podpora práce s mládežou V roku 2020 zabezpečil Odbor podpory práce s mládežou 30 akreditovaných vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo 361 účastníkov. Počet úspešných absolventov je 348…

Informácia pre materské školy

Materské školy mali možnosť podľa rozhodnutia zriaďovateľa prerušiť prevádzku v čase od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021 v zmysle platnej legislatívy. Ak sa zriaďovateľ materskej školy rozhodne, po zváže…

Učitelia sa pandémii postavili čelom. Štátny pedagogický ústav stál pri nich

Koronavírus zmenil životy všetkých, nielen čo sa týka osobnej, ale aj pracovnej stránky. Zasiahnutými boli aj školy na čele s učiteľmi, z ktorých mnohí museli prejsť na virtuálnu komunikáciu so svo…

Naši olympionici získali na konci roka ďalšie tri medaily

Namiesto pôvodne plánovaného miesta súťaže - Litvy, sa v dňoch 7. – 15. 12. 2020, z dôvodu protipandemických opatrení uskutočnila Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) dištančnou formou. Organ…

Rezort školstva zverejnil metodické usmernenie k formálnym a obsahovým náležitostiam tvorby regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách podľa § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 2…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku