Oznamy a správy

Podcast Nahlas o deťoch: Aký bude návrat detí do škôl?

„Na prvom mieste teraz nie je učenie, memorovanie vedomostí a skúšanie. Predovšetkým by sme si mali uvedomiť,  že je prioritou zistiť, ako sa žiaci, ktorí prišli do školy, cítia. Učitelia by sa ich…

Pracovné stretnutie mládežníckych delegátov pri OSN

Mládežnícki delegáti SR pri OSN, Nikola Sekerešová a Šimon Babjak, sa upynulý piatok zúčastnili virtuálneho stretnutia organizovaného Oddelením sociálnych a ekonomických záležitostí OSN (UN DESA), …

Digitálne spracovanie materiálov a ich využívanie v edukačnom procese – nová kompetencia pedagogických zamestnancov

Prvým z nich je program s názvom Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov. Účastník tohto vzdelávania spozná portál VIKI ako nástroj z pohľadu potrieb učiteľa…

Postupný návrat detí do škôl je správnym a potrebným krokom

Žiaci stredných škôl sa vzdelávajú dištančne od už od 12. októbra minulého roka, žiaci druhého stupňa sa k nim pridali koncom októbra 2020. Od januára 2021 bolo prezenčné vyučovanie v školách preru…

Most medzi programami je medzinárodný projekt

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je aktívnou súčasťou programu Horizont 2020 aj nasledujúceho programu Horizont Európa. Úlohy národných kontaktných bodov sú v súčasnosti rozšíren…

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku