Oznamy a správy

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže pracuje na realizácii online olympiád

Podľa Slovenského inštitútu mládeže je nesmierne dôležité podporiť a motivovať žiakov základných a stredných škôl zdokonaľovať sa a získavať nové vedomosti a zručnosti v ich obľúbenom predmete nad …

Gröhling: Je dôležité viesť žiakov k čítaniu a rozvíjať tak ich čitateľskú gramotnosť

Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľom projektu je, aby deti čítali …

Súťažiť sa dá aj v online priestore. Druhý ročník súťaže Mladých elektronikov má víťazov

Súťažiaci absolvovali najskôr test a následne online zhotovovali elektronický výrobok – konštrukciu audio spektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodla funkčnosť (50 bodov) a vizuálna kvalit…

TIMSS 2019 - Výsledky medzinárodného merania vedomostí a zručností žiakov štvrtého ročníka ZŠ v matematike a prírodných vedách

Do elektronickej formy testovania eTIMSS 2019 sa na Slovensku zapojilo 157 základných škôl, 374 učiteľov, 4 247 žiakov a ich rodičov, z toho bolo 2 087 dievčat a 2 160 chlapcov. Priemerný vek žiako…

Portál viki nie je pomôckou len pre žiakov, ale aj pre rodičov či učiteľov

Youtuberka so svojimi hosťami diskutuje o inovatívnych metódach vo výučbe či o dištančnom vzdelávaní. Zároveň sa spolu s nimi snaží pomôcť učiteľom, zefektívniť ich prácu pri využívaní platformy vi…

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku