Oznamy a správy

Štipendiá na štúdium a bádanie v Rusku

Vďaka týmto štipendiám môžu občania Slovenska absolvovať v Ruskej federácii celé bakalárske štúdium, celé magisterské štúdium, celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-…

Podcast: Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie

Témou rozhovoru bol „prechod“ z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie COVID. Moderátorom tretej časti je Mgr. Peter Maľa, PhD., Ambasádor EPALE Slovensko a lektor Asociácie lektorov…

Slovensko na EuroSkills 2021 v tvrdej konkurencii obstálo na výbornú

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)  v spolupráci s odbornými expertami z hospodárskej praxe na základe ich výborných výsledkov nominoval osem mladých súťažiacich.  Slovensko v odbore m…

Výsledky Monitoringu NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Výsledky žiakov v teste z MATEMATIKY Žiaci reprezentatívnej vzorky dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 56,4 %. Žiaci osemročných gymnázií boli významne úspešnejší (76,0 %) v por…

Štátny tajomník Paulis: Novovzniknutá Rada pre európsku vednú politiku bude koordinovať výskum na Slovensku

Jedným z výsledkov tohto stretnutia bude zriadenie Rady pre európsku vednú politiku. Tá bude poradným orgánom ministerstva školstva a na starosti bude mať koordináciu a začleňovanie Európskeho výsk…

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku