Archív organizácií ministerstva

Zapojte sa do súťaže Čarujem farbičkami

Téma 15. ročníka má názov „Čarujem farbičkami“. V rukách detí sa štetce a pastelky menia na kúzelné paličky. Organizátori preto očakávajú autentické výtvarné práce odrážajúce čarovné svety detských…

Cvičná firma na Slovensku a PEN WorldWide – EUROPEN-PEN International 56.Member Míting PEN WORLDWIDE

Účastník cvičnej firmy spoznáva štruktúru firmy a prácu v jednotlivých oddeleniach. Detailne sa oboznamuje so svojou pracovnou pozíciou a uvedomuje si i vzťahy medzi oddeleniami a pozíciami. Rieši …

Výzva na prihlasovanie na vzdelávacie podujatie Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“

Hlavné zameranie a ciele Slovenskej akadémie: rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl s cieľom presadzovať a uplatňovať inkluzívne princípy v školskom prostredí; …

Skills Slovakia GASTRO JUNIOR zavŕši celoštátne finále mladých kuchárov a cukrárov

Prvýkrát sa okrem šikovných kuchárov predstavia aj mladí, kreatívni cukrári. Zo sedemnástich stredných odborných škôl a hotelových akadémií v celkovom počte deväťtnásť žiakov sa prebojovalo do celo…

Výnimočná výzva pre naše výnimočne inovačné firmy

„Ministerstvo hospodárstva spustilo 4. mája 2021 SR jedinečnú výzvu pre najlepšie slovenské inovačné firmy za vyše 31 mil. eur. To, čo sa podarilo v rámcoch pravidiel eurofondov, je taký malý zázra…

Žiaci predstavia svoje IT projekty

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa bude v utorok – 11. mája 2021 – konať online podujatie IT v praxi konferencia pre žiakov partnerských škôl. Záujemcovia m…

Dotknite sa vedy naživo

1. máj  je pre Aurelium významným dňom, pretože v tento deň sa narodil prof. Ing. Aurel Stodola (*11. máj 1859 - 25. december 1942). Centrum vedy Aurelium bolo pomenované po tomto významnom slovens…

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

V poradí deviaty európsky rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa – je príležitosťou pre vedcov a vedecké tímy, ako spoločne nachádzať inovatívne riešenia pre dnešnú spoločnosť. …

Začína sa 10. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku: IT Fitness Test bude dostupný aj v maďarčine

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku, počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok po…

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národnej kancelárie Horizontu aktívne pomáha vedcom a inštitúciám zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa. V poradí…

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku