Archív organizácií ministerstva

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal členom kurikulárnej rady menovacie dekréty

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal členom kurikulárnej rady menovacie dekréty

     V Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz zasadala kurikulárna rada, poradný orgán ministerky školstva zapojený do projektu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane proces…

Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

     V Štátnom pedagogickom ústave sa konal celodenný seminár pre pedagógov občianskej náuky a etickej výchovy základných a stredných škôl, reflektujúci na výzvu platformy ETINED Rady Európy spo…

Utorok s psychológiou na Týždni vedy a techniky2018!

Utorok s psychológiou na Týždni vedy a techniky2018!

     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na podujatie pod názvom Utorok s psychológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psych…

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc

     Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day)prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Associa…

Národné oslavy vzniku Česko-Slovenska v školských knižniciach

Národné oslavy vzniku Česko-Slovenska v školských knižniciach

     Dnešný vyučovací deň si vyše dvesto školských knižníc spestrí slávnostným podujatím, ktoré bude zamerané na oslavu stého výročia vzniku Česko-Slovenska.      Školské knižnice budú realizo…

Projekt WATER v  IUVENTE

Projekt WATER v IUVENTE

     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže privítala na svojej pôde účastníkov projektu WATER, ktorý v rámci 2. medzinárodnej mobility žiakov a učiteľov v programe Erasmus+ školské partnerstvá, o…

V čínskom Pekingu sa uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.

V čínskom Pekingu sa uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.

     Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí ČĽR, čínskej akademickej obce, delegáti z krajín strednej a východnej Európy, ako aj predstavitelia veľvyslanectiev eur…

Záložku do knihy si pre svojho rovesníka pripravuje skoro 140-tisíc slovenských a českých žiakov

Záložku do knihy si pre svojho rovesníka pripravuje skoro 140-tisíc slovenských a českých žiakov

     Skoro 140-tisíc slovenských a českých žiakov si chce v rámci októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc navzájom darovať záložku do knihy. Žiaci z 1 263 slovenských a českých škôl…

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bola súčasťou 22. ročníka veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC®

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bola súčasťou 22. ročníka veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC®

       V bratislavskom Národnom tenisovom centre sa  konal už 22. ročník veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC® určený študentom stredných škôl, budúcim maturantom, ale aj mladým ľuďom, kt…

Vyšehradská štvorka podporuje európsky záväzok byť v popredí technologickej revolúcie

Vyšehradská štvorka podporuje európsky záväzok byť v popredí technologickej revolúcie

     Umelá inteligencia je známy pojem. No aktuálne je nutné, aby sme sa jej začali i naplno venovať. Ak chceme byť v popredí technologickej revolúcie, profitovať z umelej inteligencie a naplno …

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku