» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

05.03.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom užšej spo...
CVTI SR - už 80 rokov podpory vedy na Slovensku

CVTI SR - už 80 rokov podpory vedy na Slovensku

01.03.2018
     Akademikom a vedcom zabezpečuje prístup k významným informačným zdrojom. Širokej verejnosti približuje vedu prostredníctvom popularizačných aktivít a pre rezort školstva zbiera štatistické ...
Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch svojej činnosti

Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch svojej činnosti

01.03.2018
     Celkovo 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom roku 2016/2017. Svoje zistenia spracovala opäť do Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávani...
Rada Výskumnej agentúry schválila kľúčové dokumenty pre vyhlasovanie nových  výziev

Rada Výskumnej agentúry schválila kľúčové dokumenty pre vyhlasovanie nových výziev

27.02.2018
     Vo štvrtok 22. februára sa za účasti nového vedenia Výskumnej agentúry (VA) uskutočnilo tretie zasadnutie Rady Výskumnej agentúry pod vedením ministerky školstva ako predsedníčky Rady VA. ...
Pozvánka na odborné semináre pre školských knihovníkov

Pozvánka na odborné semináre pre školských knihovníkov

26.02.2018
     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s cieľom poskytnúť cenné informácie pri výkone odborných knižničných činností, podpore vzdelávania v čitateľskej a informačnej gramotnosti a pri ...
Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom

Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom

26.02.2018
     V krátkom čase po informovaní potenciálnych žiadateľov o podporu výskumných projektov zorganizovala Výskumná agentúra (VA) už druhý odborný okrúhly stôl. Tentokrát  išlo o stretnutie ku kon...
Neformálne vzdelávanie riaditeľov v rámci projektu IT Akadémia sa stretlo s veľkým záujmom

Neformálne vzdelávanie riaditeľov v rámci projektu IT Akadémia sa stretlo s veľkým záujmom

22.02.2018
     Vyše 360 riaditeľov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa v uplynulých týždňoch zúčastnilo na prvých stretnutiach neformálneho vzdelávania v rámci národného projektu IT  Akadémi...
Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ

Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ

20.02.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou kancelárie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Skarlet Ondrejčákovou...
Overovanie metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní pokračuje podľa plánu

Overovanie metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní pokračuje podľa plánu

20.02.2018
      Učitelia základných škôl zaradených do experimentu výučby anglického jazyka metodikou JOLLY PHONICS majú za sebou ďalší odborný tréning.         Školenie JOLLY PHONICS „Efektivita vyučo...
Slovenský jazyk je vyučovacím jazykom oficiálne už sto rokov

Slovenský jazyk je vyučovacím jazykom oficiálne už sto rokov

16.02.2018
    V uplynulých dňoch rezonoval v Revúcej slovenský jazyk viac ako inokedy. Prispela k tomu odborná konferencia Metodicko-pedagogického centra (MPC) s názvom Sto rokov od prvého oficiálneho vyh...
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »