» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

OSN v Ženeve privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv

OSN v Ženeve privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv

07.05.2018
     Olympiáda ľudských práv už dvadsať rokov podporuje mladých ľudí so záujmom o ľudskoprávnu problematiku a upozorňuje tak na význam ľudskoprávneho vzdelávania a zvyšovanie jeho kvality na slo...
V Bratislave sa konala už 12. medzinárodná konferencia školských knižníc

V Bratislave sa konala už 12. medzinárodná konferencia školských knižníc

07.05.2018
     Vo štvrtok 3. mája 2018 mali školské knižnice milú slávnosť. Ich nenahraditeľný význam a prínos nielen pre dobro školskej komunity, ale aj pre celú spoločnosť bol vyzdvihnutý na 12. medziná...
V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky

V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky

04.05.2018
      Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky v základných a stredných školách. ...
Podpora pre projekty vedeckej spolupráce slovenských a poľských organizácií

Podpora pre projekty vedeckej spolupráce slovenských a poľských organizácií

02.05.2018
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. 11. 2004 vo Varšave, v sp...
ŠPÚ navštívila delegácia odborníkov z verejných inštitúcií Moldavska

ŠPÚ navštívila delegácia odborníkov z verejných inštitúcií Moldavska

26.04.2018
     Počas študijného pobytu na Slovensku sa delegácia odborníkov z verejných inštitúcií Moldavska stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom a ďalšími vedúcimi zamestnancami tejto najstaršej s...
Výskumná agentúra vyhlási výzvu pre teamingové centrá

Výskumná agentúra vyhlási výzvu pre teamingové centrá

26.04.2018
     V najbližších dňoch Výskumná agentúra vyhlási v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) výzvu na podporu teamingových výskumných centier. Finančná alokácia z Európskeho fondu re...
Cena za transfer technológií na Slovensku čaká na nominácie

Cena za transfer technológií na Slovensku čaká na nominácie

25.04.2018
     Už šiesty rok sa Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom Ceny za transfer technológií na Slovensku snaží dať vedecko-výskumnej práci, ochrane duševného vlastníctva a jeho ...
Konferencia EPAN v Kodani - Demokratická kultúra - od slov k činom

Konferencia EPAN v Kodani - Demokratická kultúra - od slov k činom

25.04.2018
     V dňoch 23. a 24. apríla 2018 sa v Kodani konala medzinárodná konferencia pod názvom "Demokratická kultúra - od slov k činom" (Democratic culture - from words to action). Konferenciu, ktorá...
Daj zelenú svojmu zelenému nápadu

Daj zelenú svojmu zelenému nápadu

24.04.2018
     Eko je IN! Všetci inovátori a startupisti, pozor! Ak máte rozpracovanú zaujímavú ekoinováciu môžete sa aktuálne prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločne s odborníkmi tu nájdet...
Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

23.04.2018
       V dňoch 20. a 21. apríla 2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local (EGL) – Podpora práce s mládežou na úrov...
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »