» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

ŠIOV sa stal kontaktným miestom pre EUROPASS

ŠIOV sa stal kontaktným miestom pre EUROPASS

14.02.2018
     Štátny inštitút odborného vzdelávania prevzal začiatkom februára aktivity spojené s realizáciou európskej iniciatívy EUROPASS v Slovenskej republike.      Už od 1. februára 2018 plní Odbo...
ŠPÚ bude užšie spolupracovať s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

ŠPÚ bude užšie spolupracovať s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

12.02.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave René Bílik sa dohodli na rozšírení vzájomnej spolupráce v oblasti prípravy a...
Aj tento rok sa uskutoční prestížne podujatie Vedec roka

Aj tento rok sa uskutoční prestížne podujatie Vedec roka

07.02.2018
     Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú v tomto roku oceňovanie Vedec roka SR 2017.      Toto ocene...
ŠPÚ podporí projekt počítačového múzea ako doplnkového vyučovania informatiky v ZŠ a SŠ

ŠPÚ podporí projekt počítačového múzea ako doplnkového vyučovania informatiky v ZŠ a SŠ

02.02.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a vedúci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku Martin Šperka sa dohodli na spolupráci pri doškoľovaní učiteľov v oblast...
Kam na strednú školu?

Kam na strednú školu?

30.01.2018
     Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania uľahčí výber žiakom, ktorí sa momentálne rozhodujú, kam na strednú školu.        Voľba budúceho povolania vo väčšine prípa...
Na pôde Výskumnej agentúry sa konal okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií

Na pôde Výskumnej agentúry sa konal okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií

22.01.2018
     Po úspešnom reštarte zasadnutí Rady Výskumnej agentúry v decembri 2017 zorganizovala agentúra 18. januára 2018 okrúhly stôl zameraný na prediskutovanie aktuálnych kľúčových otázok týkajúcic...
Riaditeľ  ŠPÚ Ľudovít Hajduk ocenil prácu jubilujúceho Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk ocenil prácu jubilujúceho Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci

22.01.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ocenil, pri príležitosti 25. výročia od založenia 8-ročného gymnaziálneho štúdia a 15. výročia otvorenia slovensko-anglickej bilingváln...
Podpis memoranda o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva

Podpis memoranda o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva

18.01.2018
     Peter Lukáč riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a Tomáš Šprlák predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry podpísali Memorandum o spolupráci v...
Rumunské veľvyslanectvo má záujem o spoluprácu s ŠPÚ

Rumunské veľvyslanectvo má záujem o spoluprácu s ŠPÚ

18.01.2018
     Štátny pedagogický ústav bude v budúcnosti spolupracovať v otázkach problematiky Rómov aj s rumunským veľvyslanectvom na Slovensku. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ hovoril s námestníkom ŠPÚ Joz...
Neformálne  vzdelávanie  - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

16.01.2018
V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie  sa dňa 18.  januára  2018 (vo štvrtok) v čase  9:00  – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11  v  Košiciach v ...
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »