» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

O učení, ako lepšie učiť

O učení, ako lepšie učiť

30.11.2017
     Ako naučiť lepšie učiť a čo všetko zakomponovať do metodiky vyučovania, aby bol výsledok čo najefektívnejší? To bolo cieľom dvoch pilotných seminárov, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogi...
Odborníci diskutovali na medzinárodnej konferencii o duševnom zdraví detí a rodín

Odborníci diskutovali na medzinárodnej konferencii o duševnom zdraví detí a rodín

30.11.2017
     Duševné zdravie detí a rodín boli hlavnou témou XXVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození. Konferencia sa konala dňoch 30. 11. – 1. 12. 2017 v Centre účelových zaria...
Záložku do knihy si navzájom darovalo takmer 150- tisíc detí

Záložku do knihy si navzájom darovalo takmer 150- tisíc detí

29.11.2017
     V októbri pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 si v rámci dvoch projektov zameraných na podporu čítania medzi sebou vymenilo záložku do knihy až 148 076 žiakov z 1...
Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

28.11.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave diskutovali výskumní a vývojoví zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie s vyučujúcimi a študentkami z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogic...
Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

24.11.2017
     Absolútnym víťazom 13. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ spomedzi zapojených 243 školských knižníc v základných a stredných školách sa stala Zá...
Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

22.11.2017
     Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho a...
Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka prijala riaditeľka bavorského inštitútu ISB

Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka prijala riaditeľka bavorského inštitútu ISB

20.11.2017
     Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka s delegáciou prijala riaditeľka Štátneho inštitútu pre kvalitu škôl a výskum vzdelávania v Mníchove (Staatsinstitut für Schulqualitä...
Na VÚDPaP prijali zástupcov z poľského ministerstva edukácie

Na VÚDPaP prijali zástupcov z poľského ministerstva edukácie

15.11.2017
     Záujem o prínosy komplexného poradenského systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí KomposyT bol obsahom stretnutia zástupcov Výskumného ústavu dets...
Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali cez počítač  prípravné testy na celoplošné testovanie

Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali cez počítač prípravné testy na celoplošné testovanie

15.11.2017
     Viac než  500 základných a stredných škôl otestovalo na začiatku školského roka svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické test...
Príprava doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“ finišuje

Príprava doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“ finišuje

14.11.2017
     Za prítomnosti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Petra Krajňáka zasadal v Štátnom pedagogickom ústave expertný tím pre prípravu doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“....
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »