» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

Stretnutie k Akčnému plánu ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín v ŠPÚ

Stretnutie k Akčnému plánu ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín v ŠPÚ

19.03.2018
     V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina pre prípravu úlohy, ktorá vyplýva z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 20...
Ako umenie prispieva k lepšiemu vzdelávaniu v školách

Ako umenie prispieva k lepšiemu vzdelávaniu v školách

15.03.2018
     Umenie a kreativita môžu pozitívne ovplyvňovať dosiahnuté výsledky žiakov vo vyučovacom procese, ale môžu podporiť aj rozvoj kritického myslenia mladého človeka. To je hlavná idea trojdňové...
Prečo byť v IT znamená byť „IN“

Prečo byť v IT znamená byť „IN“

09.03.2018
     Stredoškoláci, ale aj žiaci základných škôl budú môcť v nasledujúcich dňoch získať reálny kontakt s prostredím IT biznisu a IT technológií. Pripravované podujatia v rámci aktivít národného ...
Stretnutie dvoch vodných svetov

Stretnutie dvoch vodných svetov

06.03.2018
     Aj v marci sa opäť uskutoční vedecká kaviareň, v ktorej sa bude diskutovať o málo známych tajomstvách dvoch susediacich morí. Dva rôzne ekosystémy boli pred 20-timi miliónmi rokov spojené, ...
ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

05.03.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom užšej spo...
CVTI SR - už 80 rokov podpory vedy na Slovensku

CVTI SR - už 80 rokov podpory vedy na Slovensku

01.03.2018
     Akademikom a vedcom zabezpečuje prístup k významným informačným zdrojom. Širokej verejnosti približuje vedu prostredníctvom popularizačných aktivít a pre rezort školstva zbiera štatistické ...
Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch svojej činnosti

Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch svojej činnosti

01.03.2018
     Celkovo 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom roku 2016/2017. Svoje zistenia spracovala opäť do Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávani...
Rada Výskumnej agentúry schválila kľúčové dokumenty pre vyhlasovanie nových  výziev

Rada Výskumnej agentúry schválila kľúčové dokumenty pre vyhlasovanie nových výziev

27.02.2018
     Vo štvrtok 22. februára sa za účasti nového vedenia Výskumnej agentúry (VA) uskutočnilo tretie zasadnutie Rady Výskumnej agentúry pod vedením ministerky školstva ako predsedníčky Rady VA. ...
Pozvánka na odborné semináre pre školských knihovníkov

Pozvánka na odborné semináre pre školských knihovníkov

26.02.2018
     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s cieľom poskytnúť cenné informácie pri výkone odborných knižničných činností, podpore vzdelávania v čitateľskej a informačnej gramotnosti a pri ...
Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom

Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom

26.02.2018
     V krátkom čase po informovaní potenciálnych žiadateľov o podporu výskumných projektov zorganizovala Výskumná agentúra (VA) už druhý odborný okrúhly stôl. Tentokrát  išlo o stretnutie ku kon...