» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

Neformálne  vzdelávanie  - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

16.01.2018
V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie  sa dňa 18.  januára  2018 (vo štvrtok) v čase  9:00  – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11  v  Košiciach v ...
V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

16.01.2018
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového...
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

15.01.2018
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou o vedecko-technickej spolupráci z roku 1997 a memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, v...
ŠPÚ bude sa bude podieľať na realizácii  projektu Európska a národná identita v kontexte európskej integrácie

ŠPÚ bude sa bude podieľať na realizácii projektu Európska a národná identita v kontexte európskej integrácie

18.12.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa dohodol s riaditeľom Ústavu politických vied (ÚPV) SAV Miroslavom Pekníkom a prof. Jozefom Lysým z Katedry etickej a občianskej vých...
ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

15.12.2017
     Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na inte...
Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

15.12.2017
     Dôležitosť vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) už v predškolskom veku, či nástup týchto detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Aj o tom sa diskutovalo v rámci...
V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu o národnostných menšinách

V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu o národnostných menšinách

14.12.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli autori a recenzenti doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“.      Cieľom tohto stretnutia bola diskusia, postrehy, kome...
Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

11.12.2017
     Národný ústav celoživotného vzdelávania implementoval počas roka 2017 medzinárodný projekt s názvom „Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru“ v rámci spoločného pr...
Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

11.12.2017
     Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám i...
Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

06.12.2017
     Mal by byť profil absolventa vytvorený pre skupinu odborov alebo pre konkrétny študijný či učebný odbor? Je pre Vás štátny vzdelávací program zrozumiteľný? Súhlasíte s navrhovaným pomerom t...
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »