» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

09.04.2018
     Slovenská pedagogická knižnica organizuje pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej 3. mája 2018 v Univerzitnej knižnici v Bratislave 12...
ŠPÚ úspešne ukončil program vzdelávania učiteľov žiakov z rómskych komunít

ŠPÚ úspešne ukončil program vzdelávania učiteľov žiakov z rómskych komunít

03.04.2018
     Štátny pedagogický ústav úspešne ukončil inovatívne vzdelávanie učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa so vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít....
Celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

Celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

23.03.2018
     Pri príležitosti marca ako mesiaca knihy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica dva celoslovenské semináre pre školské knižnice, ktorých sa zúčastnilo 178 účastníkov.      Cieľom uv...
Riaditeľ  ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na 9. plenárnom zasadnutí CDPPE v Štrasburgu

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na 9. plenárnom zasadnutí CDPPE v Štrasburgu

21.03.2018
      Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vystúpil ako národný expert SR pre obsah vzdelávania na zasadaní Výkonného výboru pre vzdelávaciu politiku a prax Rady Európy (Steerin...
Súťaž Mladý mechatronik má svojich víťazov

Súťaž Mladý mechatronik má svojich víťazov

21.03.2018
      V poradí už šiesty ročník celoslovenského kola súťaže Mladý mechatronik sa stal opäť priestorom pre ukážky vedomostí a zručností tých najšikovnejších stredoškolákov v oblasti elektrotechni...
ZENIT preverí technické zručnosti žiakov stredných škôl

ZENIT preverí technické zručnosti žiakov stredných škôl

20.03.2018
     Stredoškoláci z celého Slovenska si v dňoch 20. – 22. marca 2018 zmerajú sily v celoslovenskom kole súťaže ZENIT, ktorá sa tento rok bude konať v Strednej odbornej škole polytechnickej v Do...
Stretnutie k Akčnému plánu ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín v ŠPÚ

Stretnutie k Akčnému plánu ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín v ŠPÚ

19.03.2018
     V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina pre prípravu úlohy, ktorá vyplýva z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 20...
Ako umenie prispieva k lepšiemu vzdelávaniu v školách

Ako umenie prispieva k lepšiemu vzdelávaniu v školách

15.03.2018
     Umenie a kreativita môžu pozitívne ovplyvňovať dosiahnuté výsledky žiakov vo vyučovacom procese, ale môžu podporiť aj rozvoj kritického myslenia mladého človeka. To je hlavná idea trojdňové...
Prečo byť v IT znamená byť „IN“

Prečo byť v IT znamená byť „IN“

09.03.2018
     Stredoškoláci, ale aj žiaci základných škôl budú môcť v nasledujúcich dňoch získať reálny kontakt s prostredím IT biznisu a IT technológií. Pripravované podujatia v rámci aktivít národného ...
Stretnutie dvoch vodných svetov

Stretnutie dvoch vodných svetov

06.03.2018
     Aj v marci sa opäť uskutoční vedecká kaviareň, v ktorej sa bude diskutovať o málo známych tajomstvách dvoch susediacich morí. Dva rôzne ekosystémy boli pred 20-timi miliónmi rokov spojené, ...
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »