» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

Deviaty ročník Spoločného stredoeurópskeho informačného semináru o centralizovaných akciách programu Erasmus+

Deviaty ročník Spoločného stredoeurópskeho informačného semináru o centralizovaných akciách programu Erasmus+

29.10.2018
     SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci s národnými agentúrami zo Strednej Európy (Českej republiky, Maďarska a Rakúska) zorganizovala 9. ...
Oficiálne otvorenie nového programu EÚ Európsky zbor solidarity

Oficiálne otvorenie nového programu EÚ Európsky zbor solidarity

26.10.2018
     Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v spolupráci s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne otvorila v priestoroch Satori Stage na Mickie...
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na zasadaní výboru CDPPE v Štrasburgu o etike v školstve a príprave spoločného medzivládneho programu

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na zasadaní výboru CDPPE v Štrasburgu o etike v školstve a príprave spoločného medzivládneho programu

26.10.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a súčasne národný expert SR pre vzdelávanie vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE) Ľudovít Hajduk, spolu s ďalšími čle...
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal členom kurikulárnej rady menovacie dekréty

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal členom kurikulárnej rady menovacie dekréty

24.10.2018
     V Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz zasadala kurikulárna rada, poradný orgán ministerky školstva zapojený do projektu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane proces...
Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

22.10.2018
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konal celodenný seminár pre pedagógov občianskej náuky a etickej výchovy základných a stredných škôl, reflektujúci na výzvu platformy ETINED Rady Európy spo...
Utorok s psychológiou na Týždni vedy a techniky2018!

Utorok s psychológiou na Týždni vedy a techniky2018!

22.10.2018
     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na podujatie pod názvom Utorok s psychológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psych...
Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc

22.10.2018
     Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day)prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Associa...
Národné oslavy vzniku Česko-Slovenska v školských knižniciach

Národné oslavy vzniku Česko-Slovenska v školských knižniciach

22.10.2018
     Dnešný vyučovací deň si vyše dvesto školských knižníc spestrí slávnostným podujatím, ktoré bude zamerané na oslavu stého výročia vzniku Česko-Slovenska.      Školské knižnice budú realizo...
Projekt WATER v  IUVENTE

Projekt WATER v IUVENTE

19.10.2018
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže privítala na svojej pôde účastníkov projektu WATER, ktorý v rámci 2. medzinárodnej mobility žiakov a učiteľov v programe Erasmus+ školské partnerstvá, o...
V čínskom Pekingu sa uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.

V čínskom Pekingu sa uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.

17.10.2018
     Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí ČĽR, čínskej akademickej obce, delegáti z krajín strednej a východnej Európy, ako aj predstavitelia veľvyslanectiev eur...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »