Archív organizácií ministerstva

Odborníci na detskú psychológiu odpovedajú na otázky v podcaste Nahlas o deťoch

Milí rodičia, máte otázku, s ktorou by vám mohli pomôcť odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie? Napíšte ju na e-mailovú adresu nahlasodetoch@vudpap.sk a odpoveď budete …

Podporné tímy už pomáhajú, na školy nastúpilo 923 psychológov či pedagogických asistentov

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických …

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskyc…

Slovenskí stredoškoláci uspeli v iniciatíve Európsky týždeň odborných zručností

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s radosťou informuje o vynikajúcich úspechoch slovenských riešiteľov projektov Erasmus+ v rámci iniciatívy Európskej ko…

Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

Porota zo Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády sa stretla v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave, ktorá celé podujatie organizačne zastrešila. Súťažiaci abso…

Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí

Organizátori IMO 2020 a Rada IMO sa zhodli, že IMO si zaslúžia všetci mladí matematici, ktorí sa na súťaže pripravujú už mnoho rokov. V dňoch 21. – 22. septembra 2020 sa IMO úspešne zrealizovalo  v…

Mládežnícki delegáti SR vystúpili na 75. Valnom zhromaždení OSN

Vo svojom prejave mládežnícka delegátka Nikola Sekerešová zdôraznila potrebu vytvorenia online platformy pomocou OSN, ktorá by každému umožnila zdieľať zaujímavé nápady a taktiež sa osobne zapojiť …

Európsky deň jazykov v podaní ŠPÚ prilákal 337 učiteľov a 147 žiakov

Európsky deň jazykov vznikol z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu v roku 2001. Napriek tomu, že Európsky deň jazykov minulý rok dovŕšil plnoletosť, až k jeho 19-tym narodeninám dostal špeciálny da…

Dostupné sú ďalšie relevantné zdroje. Tentokrát z ponuky prestížneho vedeckého vydavateľstva

„Registrovaní používatelia majú vďaka skúšobnému prístupu možnosť pracovať s plným textami viac ako 2 400 vedeckých časopisov vydavateľstva Taylor&Francis. To spolupracuje s autormi na svetovej úro…

Etický aspekt patrí k esencii vedy: Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Čo je cieľom Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku Cieľom deklarácie je vyzvať všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku, aby sa ve…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku