Archív organizácií ministerstva

SOČ zacielená na ukážku dobrých príkladov mladých talentov

Žiaci pripravili svoje odborné práce na rozmanité témy ako sú matematika a fyzika, chémia, biológia, geografia, ale aj hotelierstvo, gastronómia, história, či filozofia. Zaoberali sa aj problematik…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a ruských organizácií

APVV v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z…

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2020

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujat…

Pozvánka na webinár k prieskumu - Čo si myslia mladí?

V období december – marec 2021 Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) realizovalo pre organizáciu IUVENTU kvantitatívny dotazníkový výskum zameraný na rôzne aspekty života mladých ľudí v súča…

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zakončila školský rok celoštátnymi kolami predmetových olympiád

V pondelok 14. 6. 2021 v súvislom 5-hodinovom bloku súťažili v chemických laboratóriách žiaci stredných odborných škôl s chemickým zameraním na celoštátnom kole Chemickej olympiády, kat. EF. Priest…

Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v druhom polroku 2021

V rámci súčasného programového obdobia ECML na roky 2020 – 2023 s názvom Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní: meniace sa kontexty, rozvíjajúce sa kompetencie budú v druhom polroku 2021 uspo…

LIVE Stream NŠC: Mentálny tréning a psychologická príprava športovcov

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom podujatia bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami live strea…

Vyhodnotenie 15. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč

Celkovo sa do súťaže zapojilo 308 materských škôl v rámci SR a odborná komisia posudzovala 2 249 prác. V termíne od 21. júna 2021 do 25. júna 2021 organizátori vystavili vybrané práce v priestoroch…

Posledný workshop v tomto školskom roku sa konal v Piešťanoch

Na úvod sa žiaci pokúsili kreatívnou formou popísať svoje vlastnosti, vyskúšali si, aké je to byť v koži zamestnávateľa a zamestnávateľky, diskutovali o tom, čo môžu o nich povedať záujmy v životop…

24. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad poduja…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku