Archív organizácií ministerstva

Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov sa konali online

Obhajobe atestačného portfólia a atestačnej skúške predchádzalo posúdenie atestačných portfólií žiadateľov o vykonanie atestácie učiteľmi profesijného rozvoja MPC a odborníkmi z externého prostredi…

Hodnotiaci seminár rozvojových projektov k finančnej gramotnosti 2020 sa bude konať online

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov v tejto oblasti sa rozumie vzdelávanie v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od …

SADA vzdeláva učiteľov v oblasti výživových doplnkov

Antidopingová agentúra SR sa začala zameriavať aj na osvetu laickej verejnosti. Rekreační športovci totiž na rozdiel od profesionálov nemajú vedomosti o negatívnych účinkoch zakázaných látok. Neved…

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže pracuje na realizácii online olympiád

Podľa Slovenského inštitútu mládeže je nesmierne dôležité podporiť a motivovať žiakov základných a stredných škôl zdokonaľovať sa a získavať nové vedomosti a zručnosti v ich obľúbenom predmete nad …

Gröhling: Je dôležité viesť žiakov k čítaniu a rozvíjať tak ich čitateľskú gramotnosť

Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľom projektu je, aby deti čítali …

Súťažiť sa dá aj v online priestore. Druhý ročník súťaže Mladých elektronikov má víťazov

Súťažiaci absolvovali najskôr test a následne online zhotovovali elektronický výrobok – konštrukciu audio spektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodla funkčnosť (50 bodov) a vizuálna kvalit…

TIMSS 2019 - Výsledky medzinárodného merania vedomostí a zručností žiakov štvrtého ročníka ZŠ v matematike a prírodných vedách

Do elektronickej formy testovania eTIMSS 2019 sa na Slovensku zapojilo 157 základných škôl, 374 učiteľov, 4 247 žiakov a ich rodičov, z toho bolo 2 087 dievčat a 2 160 chlapcov. Priemerný vek žiako…

Budúci kuchári a cukrári si dištančnou formou porovnali svoje vedomosti a praktické zručnosti

Koncom roka sa pravidelne stretávajú stredoškoláci, budúci kuchári, aby si „zmerali sily“ v súťaži Skills Slovakia Gastro Junior Metro Cup. V tomto školskom roku 2020/2021 sa organizuje už jej 10. …

Do tohtoročnej Európskej značky pre jazyky sa zapojili pedagógovia z celého Slovenska

So svojimi inšpiratívnymi súťažnými príspevkami sa súťaže zúčastnili pedagógovia zo všetkých kútov Slovenska. O víťazoch rozhodla národná porota zložená z odborníkov z Ministerstva školstva, vedy, …

Témou nového filmového dokumentu CVTI je svetelný smog: Čo sa stane o pár desaťročí?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) predstavilo druhý z autorských vedecko-popularizačných filmov. Scenár a réžia bola opäť pod taktovkou filmového dokumentaristu Mateja Poka z CVTI…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku