Archív organizácií ministerstva

Stredoškolská odborná činnosť oslavuje už neuveriteľných 43 rokov

Práve virtuálne prostredie súťaže bude priestorom,  kde budú môcť žiaci predstaviť výsledky, nápady  a zaujímavé riešenia. Do celoštátneho kola sa dostali cez postupové kolá odborné práce vyše 1 24…

Hľadáte cestu k sociálnemu podnikaniu? Odborná diskusia predstaví jeho aktuálne výzvy aj prax

Súčasťou nadnárodného projektu posilňujúceho sociálne podnikanie v strednej Európe je aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt CE Responsible sa koncom apríla tradične spojí …

Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Olympiáda v španielskom jazyku svojím 30. ročníkom odštartovala úspešné celoštátne kolo v pilotnom online formáte. Súťaže, ktorá sa konala 10. 3. 2021 sa zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorých vedomost…

Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku už 22 rokov prispieva k zvyšovaniu odborných vedomosti a zručností

Aktuálny 22. ročník celoštátneho kola súťaže sa realizuje pod gestorstvom Strednej odbornej školy  Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici v termíne 28.- 30. apríla 2021 dištančnou formou. Postúpilo doň …

Zaujímate sa o fungovanie prepojenia vedy s praxou? Zalistuje v zborníku

Konferenciu COINTT 2020 zorganizovalov minulom roku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako novú formu tradičného podujatia venovaného téme transferu technológií u nás i v zahraničí…

Bezplatné interaktívne workshopy pre učiteľov a žiakov. Aprílová ponuka je aj o dátach či vzťahoch

Rozvíjať tieto dôležité zručnosti pomôžu aj interaktívne workshopy. Pripravené sú v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v spolupráci s partnerskými IT firmami. Ak…

Stredoškoláci v celoštátnom kole súťaže preukázali bravúrne vedomosti v oblasti inovatívnych riešení obnoviteľných zdrojov energie

Prvý deň odštartovala súťaž slávnostným otvorením za prítomností pozvaných hostí, vzápätí začali prezentácie prác žiakov a obhajoby riešení projektov v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. Sú…

Na základných a stredných školách sa rozbehla digitálna transformácia vzdelávania

Riaditelia a digitálni koordinátori, ktorých do tejto pozície určili školy, absolvovali počas piatich mesiacov v šiestich skupinách inovačné vzdelávanie v rozsahu 25 hodín. Podrobnejšie informácie …

Začínajúci vedci či zohraté výskumné kolektívy. Je tu šanca získať európsku podporu

Slovenská veda a výskum môže aktívne využívať aj európske formy podpory. A to aj vďaka Národným kontaktným bodom európskeho rámcového programu podpory vedy a výskumu – Horizont Európa (HEU) so sídl…

Podcast o rizikovom správaní a jeho prevenci

V podcaste nadviažeme spätne na problematiku problémového správania a tentokrát sa  zameriame na tzv. rizikové správanie detí, mladých ľudí, o ktorom sa hovorí najmä v súvislosti s prevenciou v ško…

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku