Archív organizácií ministerstva

Aké sú výzvy európskej vedy? Zorientujú vás konkrétne informačné podujatia

Rámcový program pre  výskum a inovácie Horizont Európa (HE) má svoju konkrétnu štruktúru a člení sa na piliere, klastre či oblasti. Každý pilier je zameraný na iný typ výskumu a rieši vždy určitú p…

Začína EkoKvíz pri príležitosti Dňa Zeme. Zapojte sa a zlepšite si znalosti o environmentálnych témach zábavnou formou

Čo je na EkoKvíze najlepšie? Zapojiť sa môže ktokoľvek celkom bezplatne a ešte aj vyhrať super ekologické ceny! Táto iniciatíva občianskeho združenia Edukácia@Internet má za cieľ upozorniť na n…

Spoznajte potenciál vlastných myšlienok v podnikaní

Systematickú podporu prenosu výsledkov slovenskej vedy do praxe poskytuje na národnej úrovni Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR). Prostrední…

Európsky zbor solidarity 2021 - 2027: Výzva 2021 na predkladanie návrhov na podporu dobrovoľníckych činností mládeže

Nový program EÚ Európskeho zboru solidarity, ktorý má na roky 2021 - 2027 vyčlenený rozpočet vo výške 1,009 miliárd EUR, ponúkne príležitosť najmenej 270 000  mladým ľuďom a pomôže im pri riešení s…

Efektívne vedecké publikovanie aj s citačnými manažérmi. Získajte prehľad o ich možnostiach

Písanie vedeckých článkov sa nezaobíde bez citovania a tvorby bibliografických odkazov. Odborníci z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prip…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu a Memo…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a ukrajinských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 02. decembra 2002 v Kyjeve, v sp…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a srbských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februá…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a poľských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. 11. 2004 vo Varšave, v spolupráci…

ŠIOV a Asociácia stredných odborných škôl potvrdili svoju spoluprácu memorandom

Memorandum dáva priestor na vytvorenie silného partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o sme…

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku