» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

Česko-Slovenská súťaž v stolárčine a murárčine

Česko-Slovenská súťaž v stolárčine a murárčine

26.04.2017
     Nitrianske výstavisko Agrokomplex bude od zajtra hostiť stredoškolskú súťaž v remeslách. SUSO dáva zelenú mladým remeselníkom, ktorí si počas dvoch dní, 27. apríla – 28. apríla 2017, otestu...
Školskí logopédi z celého Slovenska sa stretli v Trnave

Školskí logopédi z celého Slovenska sa stretli v Trnave

25.04.2017
     Odborné príspevky týkajúce sa diagnostiky dyslálie, obsahových zmien vo vzdelávacích programoch pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a vývinovými poruchami učenia a diagnostiky p...
Aktuálne k problematike otvoreného prístupu na novej webovej stránke

Aktuálne k problematike otvoreného prístupu na novej webovej stránke

25.04.2017
     Otvorený prístup sa prezentuje ako bezplatná a neobmedzená cesta k vedeckým informáciám. Centrum vedecko-technických informácií SR nedávno spustilo webovú stránku, na ktorej nájde odborná v...
Konferencia Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe

Konferencia Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe

24.04.2017
     V piatok 21. apríla 2017 sa aula Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave zaplnila do posledného miestečka. Dôvodom bola konferencia pre športových odborníkov s názvom Regenerácia ...
V ŠPÚ sa rokovalo o postavení druhého cudzieho jazyka vo vzdelávacom procese v školách

V ŠPÚ sa rokovalo o postavení druhého cudzieho jazyka vo vzdelávacom procese v školách

18.04.2017
      Na zasadnutí Predmetovej komisie pre cudzie jazyky v Štátnom pedagogickom ústave minulý týždeň rokovali jej členovia o problematike Rámcového učebného plánu  s rozšíreným vyučovaním cudzíc...
V ŠPÚ sa konalo úvodné kolokvium k projektu ozdravenia populácie

V ŠPÚ sa konalo úvodné kolokvium k projektu ozdravenia populácie

13.04.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, v zastúpení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, odovzdal menovacie dekréty členom novej pracovnej komisie interd...
Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

13.04.2017
     Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne zn...
Podpora vedeckých parkov slovenských univerzít z eurofondov pokračuje

Podpora vedeckých parkov slovenských univerzít z eurofondov pokračuje

13.04.2017
     Výskumná agentúra uzavrela zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) so všetkými žiadateľmi v rámci dvoch výziev na tzv. fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a...
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so štátnou tajomníčkou rezortu školstva Oľgou Nachtmannovou

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so štátnou tajomníčkou rezortu školstva Oľgou Nachtmannovou

12.04.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zhodli v tom, že Slovensko by malo viac pomáh...
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

11.04.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk  rokoval  so zástupkyňou centra Slovákov v írskom hlavnom meste Dublin Máriou Pacherovou, zástupkyňou vzdelávacieho centra v Mníchove v...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »