Archív organizácií ministerstva

Siedmy ročník Európskeho týždňa športu v týždni od 23. do 30. septembra rozhýbal vyše 60-tisíc ľudí po celom Slovensku

Organizátori podujatí v rámci ETŠ na Slovensku mali možnosť registrovať svoje podujatia a stať sa oficiálnou súčasťou celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie. Jej hlavnou myšlienkou je motivovať…

Odborná konferencia NŠC na tému Dlhodobá športová príprava mládeže

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je skvalitniť dlhodobú športovú prípravu mládeže v SR a podporiť implementáciu tohto konceptu do športového prostredia na Slovensku. Koncept dlhodobej športovej…

Podcast: Mediálna gramotnosť na Slovensku

V piatej časti rozhovorov EPALE Slovensko sme sa zamerali na tému mediálnej gramotnosti. Pozvanie prijala dlhoročná skúsená novinárka Marie Stracenská, ktorá dnes pôsobí ako lektorka, konzultantka …

Podcast: Škola ako komunita

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o téme Škola ako komunita.  V podcaste chápeme komunitu v školskom prostredí, ako priestor pre tvorbu hlbokých prepojení jednotlivcov na úrovni komunikácie a …

Podcast: Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti?

Prečo sú sociálne siete medzi našimi deťmi také populárne a ako im môžeme rozumieť my – rodičia? Počúvajte náš dnešný podcast Nahlas o deťoch. Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti? Výskumný…

Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o tretinu viac škôl ako minulý rok

Počas minulého školského roka sa aj napriek nepriaznivej situácii podarilo uskutočniť všetky olympiády na všetkých úrovniach. Skúsenosti z realizácie týchto predmetových olympiád a postupových súťa…

Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy

Medzí hlavné ciele národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí inovácia obsahu vzdelávania. Pre vyučovanie informatiky, matematiky, prírodných vied a vybraných IKT predmetov…

Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument

Výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ale aj súkromné výskumné inštitúcie majú všetky svoje výskumné aktivity vykonávať v súlade so správnou vedeckou praxou. Rovnako všetky porušenia te…

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pracujete v škole, alebo spolupracujete so školami, ktoré majú v žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? Záleží Vám na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu na férový prístup a plno…

Mesačník Trendy v odbornom vzdelávaní

Komunikuje o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Septembrové číslo sa venuje najmä súťažiam žiakov stredných odborný…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku