Aktuality

 • 06. 10. 2017 - STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2
 • 05. 10. 2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 3
 • Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – NÁHRADNÝ TERMÍN INFOSEMINÁRA
 • Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – NOVÉ TERMÍNY INFOSEMINÁROV
 • 17. 08. 2017 - USMERNENIE č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
 • 29. 06. 2017 - INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 • 27. 06. 2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2
 • Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • OZNAM - opätovné predĺženie 1. vyhodnocovacieho termínu k výzve na výber odboných hodnotiteľov
 • OZNAM - predĺženie 1. vyhodnocovacieho termínu k výzve na výber odboných hodnotiteľov
 • Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - nové termíny - ZRUŠENIE semináru v Banskej Bystrici
 • 16.05.2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1
 • Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - nové termíny
 • Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší – nové termíny
 • OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
 • 06. 04. 2017 - STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1
 • 21. 03. 2017 - USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 • 17. 03. 2017 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"
 • 06. 03. 2017 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"
 • 20.2.2017 - OZNAM k USMERNENIU č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • 17.2.2017 - USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 1. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
 • 31.1.2017 - USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší
 • Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • Európsky zbor solidarity - "investícia do európskej mládeže"
 • OZNAM - často kladené otázky a usmernenie k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
 • Dodatočný informačný seminár k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - 12.12.2016 v Bratislave
 • « 1 2 3 4 »
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku