» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017

Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s usmerneniami vydanými platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR.

Predmetné dokumenty nájdete TU.