» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - nové termíny - ZRUŠENIE semináru v Banskej Bystrici

Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - nové termíny - ZRUŠENIE semináru v Banskej Bystrici

Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na nízky počet prihlásených záujemcov na seminár k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! dňa 24/5/2017 v Banskej Bystrici sa tento seminár ruší.