Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Na pôde STU otvorili Centrum pre nanodiagnostiku s unikátnymi prístrojmi

12.10.2015 -      Centrum pre nanodiagnostiku materiálov s unikátnymi prístrojmi otvorila dnes vo svojich priestoroch Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave za účasti ministra školstva, vedy, výsk…

Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

29.09.2015 -      Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bola vyhlásená 23. 9. 2015 s uzávierkou prvého kola 3. 11. 2015. Viac informácií vrátane často k…

Revízia operačného programu Výskum a vývoj – realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami a aplikácia jednotnej metodiky vo vykazovaní CORE ukazovateľov

07.08.2015 -     Hlavným cieľom revízie OP Výskum a vývoj je čo najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov alokovaných v rámci OP Výskum a vývoj a zabezpečenie zníženia rizika decommitmentu k 31. dece…

"Success story" Strednej zdravotníckej školy v Trnave vďaka eurofondom

07.07.2015 -      Úspešný príbeh - "success story" Strednej zdravotníckej školy v Trnave zaujal aj zástupcov Európskej komisie z Bruselu. Pozreli si, ako funguje implementácia projektov operačného programu V…

ASFEU mení názov

30.06.2015 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ mení od 1. júla 2015 svoj názov.      S účinnosťou od 1. 7. 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zri…

Verejnosť zaujali európske programy vo vzdelávaní, výskume a vývoji

19.05.2015 -      Vo štvrtok 7. mája 2015 sme si pripomenuli Deň Európy, integráciu do veľkej európskej rodiny. Európa a Európska únia - to sú aj európske štrukturálne fondy, významná podpora  pre Slovensko.…

V Brezne majú vďaka eurofondom v teréne rómske aktivistky

02.04.2015 -      Mesto Brezno nedávno ukončilo projekt zameraný na preventívne výchovno-vzdelávacie aktivity pre cieľové skupiny z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) rôznych vekových kategórií - žiako…

Eurokomisárka Corina Cretu na pôde SAV

27.03.2015 -      Prednášku o projektoch výskumu a vedy na pôde Slovenskej akadémie vied si počas pracovnej návštevy SR 26. marca 2015 vypočula európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu. Počas …

Na UKF v Nitre majú do študijného programu integrovaný francúzsky jazyk

10.03.2015 -      Francúzsky jazyk naberá na popularite aj na Slovensku a inšpiruje aj vysokoškolákov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podporila v rám…

Svetové unikáty slovenských astronómov vďaka eurofondom

06.03.2015 -      Observatórium na Lomnickom štíte sa vďaka unikátnym prístrojom zaradilo medzi svetovú špičku v oblasti výskumu slnečnej koróny. Naše výskumy zaujali dokonca aj Američanov, ktorí prejavili z…
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku