Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Rada Výskumnej agentúry rokovala koncom roka dvakrát

20.01.2016 -      Rada Výskumnej agentúry (VA) sa v závere roka 2015 dvakrát zaoberala dôležitými dokumentami operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI). Výskumná agentúra je v programovom období 2014 – 2…

Štátny tajomník Vladimír Kováčik otvoril v Nitre výskumné centrum AgroBioTech

16.10.2015 -      V Nitre včera otvorili výskumné centrum pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) za 26,3 milióna eur. Slávnostnej akcie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy,…

Na pôde STU otvorili Centrum pre nanodiagnostiku s unikátnymi prístrojmi

12.10.2015 -      Centrum pre nanodiagnostiku materiálov s unikátnymi prístrojmi otvorila dnes vo svojich priestoroch Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave za účasti ministra školstva, vedy, výsk…

Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

29.09.2015 -      Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bola vyhlásená 23. 9. 2015 s uzávierkou prvého kola 3. 11. 2015. Viac informácií vrátane často k…

Revízia operačného programu Výskum a vývoj – realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami a aplikácia jednotnej metodiky vo vykazovaní CORE ukazovateľov

07.08.2015 -     Hlavným cieľom revízie OP Výskum a vývoj je čo najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov alokovaných v rámci OP Výskum a vývoj a zabezpečenie zníženia rizika decommitmentu k 31. dece…

"Success story" Strednej zdravotníckej školy v Trnave vďaka eurofondom

07.07.2015 -      Úspešný príbeh - "success story" Strednej zdravotníckej školy v Trnave zaujal aj zástupcov Európskej komisie z Bruselu. Pozreli si, ako funguje implementácia projektov operačného programu V…

ASFEU mení názov

30.06.2015 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ mení od 1. júla 2015 svoj názov.      S účinnosťou od 1. 7. 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zri…

Verejnosť zaujali európske programy vo vzdelávaní, výskume a vývoji

19.05.2015 -      Vo štvrtok 7. mája 2015 sme si pripomenuli Deň Európy, integráciu do veľkej európskej rodiny. Európa a Európska únia - to sú aj európske štrukturálne fondy, významná podpora  pre Slovensko.…

V Brezne majú vďaka eurofondom v teréne rómske aktivistky

02.04.2015 -      Mesto Brezno nedávno ukončilo projekt zameraný na preventívne výchovno-vzdelávacie aktivity pre cieľové skupiny z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) rôznych vekových kategórií - žiako…

Eurokomisárka Corina Cretu na pôde SAV

27.03.2015 -      Prednášku o projektoch výskumu a vedy na pôde Slovenskej akadémie vied si počas pracovnej návštevy SR 26. marca 2015 vypočula európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu. Počas …
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku