Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Stanovisko k medializovaným informáciám o podozreniach ohľadom podplácania členov hodnotiacej komisie pri výzvach zo štrukturálnych fondov

31.07.2017 -      V prípade akéhokoľvek podozrenia ohľadom podplácania či brania úplatkov je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ktoré môžu v tomto smere konať. Ministerstvo školstva, vedy…

Výskumná agentúra zazmluvňuje projekty priemyselných výskumno-vývojových centier

20.06.2017 -      Po ukončení odborného hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameraných na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier, začala Výskumná agentúra s uzatváraním zmlúv…

Výskumná agentúra pripravuje zmenu svojho sídla

05.04.2017 -      Výskumná agentúra sa plánuje v poslednom kvartáli tohto roka sťahovať z Dúbravky do lokality bratislavského Nového Mesta. Cieľom je zníženie nákladov spojených s prenájmom a vysokou energet…

Prijímatelia NFP budú musieť byť v registri partnerov verejného sektora

28.03.2017 -      S účinnosťou od 1. februára 2017 sa v zmysle zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora vzťahuje na predkladateľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) …

Prístup k vedeckým databázam bude v krátkom čase obnovený

11.01.2017 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva garanciu na zabezpečenie prístupov k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. Prerušenie dodávania bolo spôsobené okrem iného aj zlož…

Ministerstvo školstvo podporí z eurofondov projekty na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

10.01.2017 -      Sumu 50 miliónov eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách.  Tie sa môžu uchádzať o nenáv…

Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

28.11.2016 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na podporu celoživotného vzdelávania v rámci operačného programu Ľudské zdroje (O…

Platby z eurofondov pre operačný program Výskum a vývoj boli odblokované

23.11.2016 -      Platby pre operačný program Výskum a vývoj, ktoré zablokovala EK dňa 11. 03. 2016 z dôvodu rôznych pochybení (týkali sa hlavne neoprávnených výdavkov a nedostatkov v riadení a kontrole oper…

Vyzvanie pre národný projekt Škola otvorená všetkým

05.10.2016 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“.      Projekt bude realizovať Metodi…

Viac ako 400 miliónov eur na nové výzvy operačného programu Výskum a inovácie

01.06.2016 -      Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila dňa 31. mája 2016 dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný fi…
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku