» Aktuality » Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve "V základnej škole úspešnejší"

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve "V základnej škole úspešnejší"

15.11.2017
Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve "V základnej škole úspešnejší"
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší". 
     V rámci informačných seminárov získajú účastníci informácie o procese predkladania žiadostí o platbu, vypĺňaní štvrťročného výkazu o práci v školstve a monitorovaní projektu.

Termíny a miesta konania informačných seminárov:

5. 12. 2017 v Žiline – prihlasovanie na seminár TU 
6. 12. 2017 v Košiciach – prihlasovanie na seminár TU 
8. 12. 2017 v Trnave – prihlasovanie na seminár TU