Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

STU napreduje aj vďaka inteligentným technológiám

02.05.2014 -      Držať krok so súčasným vývojom a byť zároveň konkurencieschopný v oblasti informačno-komunikačných technológií si vyžaduje veľa úsilia – a najmä peňazí. Slovenská technická univerzita v Bra…

Olaf zverejnil Výročnú správu o operatívnej činnosti za rok 2013

30.04.2014 - http://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-olaf-u-za-rok-2013-olaf-zvysil-pocet-vysetrovani-a-tym-aj-prinos-pre-danovych-poplatnikov/

Základoškolská odborná činnosť otvorila svoj prvý ročník

29.04.2014 -      V dňoch 24. a 25. apríla 2014 sa na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni uskutočnil pilotný ročník celoslovenskej odbornej súťaže Základoškolskej odbornej činnosti (ZOČ) určený pre žiak…

Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom

28.04.2014 -      Univerzita Komenského v Bratislave je nielen najväčšia a najstaršia slovenská univerzita, ale zároveň patrí medzi dlhoročných úspešných prijímateľov eurofondov. V operačnom programe Výskum …

Od apríla sa vysokoškoláci udomácňujú vo firmách

24.04.2014 -      Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa postupne udomácňuje medzi vysokoškolákmi aj vo firmách. V apríli sa otvorili brány firiem pre 54 študentov vysokýc…

Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil stavbu Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu

23.04.2014 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes zúčastnil na prehliadke hrubej stavby budovy Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu v areáli Slovenskej akadémie v…

Eurofondy premenili školy na moderné za takmer 140 mil. eur

22.04.2014 -      Vďaka eurofondom postupne získava klasické vyučovanie na základných a stredných školách moderné a dynamické črty. V programovom období 2007 – 2013 prostredníctvom Agentúry Ministerstva škol…

V celoslovenskom finále SOČ bude súťažiť takmer 300 stredoškolákov

17.04.2014 -   Najväčším stretnutím talentovaných stredoškolákov v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov bude v dňoch 22. - 25. apríla 2014 celoslovenská prehliadka St…

Úspešný projekt sa udomácnil v stovkách škôl

08.04.2014 -      Metodicko-pedagogické centrum už tretí školský rok realizuje na 200 základných školách projekt, ktorý učiteľom pomáha v práci s deťmi nielen počas vyučovania, ale aj v rámci mimoškolských a…

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“

01.04.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o …

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku