Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Unikátnou myšlienkou prerazili vo svete nových technológií

08.10.2014 -      Zvýšenie efektívnosti výroby energie z alternatívnych palív a zváranie bez negatívneho vplyvu na životné prostredie sa usiluje zaviesť do praxe Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštit…

Slovenský výskum zlepšuje liečebné postupy

30.09.2014 -      Výskum na slovenských vysokých školách začína byť s pomocou finančných prostriedkov Európskej únie špičkový. Mnoho excelentných centier prináša riešenia svetovej úrovne. K takým patria aj v…

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013

26.09.2014 - Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bolo dňa 26.9.2014 zverejnená Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013.  

Výskum mikroklímy Nitry prekvapil aj vedcov

12.09.2014 -      Kolektív výskumníkov z oblasti fyziky, chémie, environmentalistiky a matematiky sa dopracoval k originálnym výsledkom vedeckého projektu financovaného z eurofondov. Realizovala ho Univerzit…

V centrách UMB vedia simulovať hrozby aj bezpečnosť

10.09.2014 -      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vďaka eurofondom vybudované dve centrá excelentnosti zamerané na krízové situácie. Vedecký tím v nich dokáže simulovať nielen prírodné katastrof…

Minister školstva Peter Pellegrini odvolal riaditeľa Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy

26.08.2014 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini odvolal riaditeľa Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (AŠFEÚ) Mariána Kostolányiho.      „Vzhľadom na moju nespokojnosť…

Letná škola 2014 prinesie autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému

04.08.2014 -      Bohatý program pre 450 autorov a posudzovateľov úloh z celého Slovenska ponúka Letná škola 2014 v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využit…

OLAF zverejnil Výročnú správu o operatívnej činnosti za rok 2013

04.08.2014 - http://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-olaf-u-za-rok-2013-olaf-zvysil-pocet-vysetrovani-a-tym-aj-prinos-pre-danovych-poplatnikov/

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

21.07.2014 - Dňa 17.7.2014 vydala Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013. Bližšie informácie možno nájsť na webovom sídle centrálneho kon…

Trenčianska univerzita skúma účinky kyslíkovej terapie

08.07.2014 -      Vedecký tím Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne skúma na jedinom pracovisku verejného charakteru na Slovensku účinky podávania kyslíka pri rôznych ochoreniach. Priestorom n…
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku