Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Letná škola 2014 prinesie autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému

04.08.2014 -      Bohatý program pre 450 autorov a posudzovateľov úloh z celého Slovenska ponúka Letná škola 2014 v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využit…

OLAF zverejnil Výročnú správu o operatívnej činnosti za rok 2013

04.08.2014 - http://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-olaf-u-za-rok-2013-olaf-zvysil-pocet-vysetrovani-a-tym-aj-prinos-pre-danovych-poplatnikov/

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

21.07.2014 - Dňa 17.7.2014 vydala Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013. Bližšie informácie možno nájsť na webovom sídle centrálneho kon…

Trenčianska univerzita skúma účinky kyslíkovej terapie

08.07.2014 -      Vedecký tím Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne skúma na jedinom pracovisku verejného charakteru na Slovensku účinky podávania kyslíka pri rôznych ochoreniach. Priestorom n…

Vo Zvolene vedia ,,predpovedať“ budúcnosť lesa

26.06.2014 -      Technická univerzita vo Zvolene má jedno z najmodernejších vedecko-výskumných pracovísk na Slovensku, ktoré je výnimočné aj v Európe. Raritou je virtuálna jaskyňa vybavená 3D simuláciou. Fu…

Na Pohode môžete ochutnať testové špeciality

26.06.2014 -      Elektronické úlohy z viacerých gramotností aj e-maturita zo slovenčiny čakajú na návštevníkov multižánrového festivalu Bažant Pohoda 2014 na trenčianskom letisku v júli tohto roka. Úlohy pr…

Eurofondy znamenali pre košickú UPJŠ technologický skok

19.06.2014 -      Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach využila všetky príležitosti na čerpanie podpory z eurofondov pri realizácii projektov operačného programu Výskum a vývoj. Tieto sa od roku 2008 …

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli bola včera slávnostne otvorená

17.06.2014 -      Slovenská republika sa zaradila k ďalším štátom Európy, ktoré majú Styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli. Presvedčenie o tom, že bude významným prínosom pre slovenských vedcov a vý…

Začína sa výstavba špičkových univerzitných pracovísk na Žilinskej univerzite

16.06.2014 -      Žilinská univerzita (ŽU) v Žiline sa rozrastá. V piatok 13. júna 2014 bol za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča položený základný kameň dvoch nových vedeck…

Slovenským vedcom a výskumníkom bude pomáhať Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli

13.06.2014 -        Podpora slovenských subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja pri zapájaní sa do aktívnej a efektívnej európskej výskumnej spolupráce prostredníctvom komunitárnych programov EÚ (…
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku