Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum predstavilo nový projekt

23.05.2014 -      K národným projektom zameraným na marginalizované rómske komunity, ktoré realizuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), pribudol ďalší. Ide o projekt inkluzívnej edukácie PRINED, ktorý v up…

Eurofondy pomohli vstupu do Európskeho výskumného priestoru

20.05.2014 -      Implantáty šité na mieru a výskum získavania a spracovania zemských zdrojov patria medzi najvýraznejšie úspechy Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Vďaka 31 projektom, na ktoré získal…

Moderné odborné učebne sú už na pilotných školách

19.05.2014 -      Do projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností …

SAV si na výskum prilepšila eurofondmi v sume 155 miliónov eur

09.05.2014 -      Už viac ako 60 rokov sústreďuje Slovenská akadémia vied na svojich pracoviskách najvýznamnejších vedcov. V programovom období 2007-2013 im eurofondy umožnili realizovať až 73 projektov. Pod…

Slovenskí žiaci boli úspešní vo vedomostnom teste o EÚ a Európe

07.05.2014 -      Testové úlohy o Európskej únii a spoločnej mene euro z predmetu občianska náuka sa stanú súčasťou bohatej elektronickej banky úloh, ktorá bude jedným z výsledkov národného projektu Zvyšovan…

Pracovné zošity pre odbornú prax

05.05.2014 -      V novom školskom roku budú na žiakov stredných odborných škôl čakať pracovné zošity. Štátny inštitút odborného vzdelávania od nich očakáva najmä zlepšenie názornosti výučby a tiež zvýšenie …

STU napreduje aj vďaka inteligentným technológiám

02.05.2014 -      Držať krok so súčasným vývojom a byť zároveň konkurencieschopný v oblasti informačno-komunikačných technológií si vyžaduje veľa úsilia – a najmä peňazí. Slovenská technická univerzita v Bra…

Olaf zverejnil Výročnú správu o operatívnej činnosti za rok 2013

30.04.2014 - http://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-olaf-u-za-rok-2013-olaf-zvysil-pocet-vysetrovani-a-tym-aj-prinos-pre-danovych-poplatnikov/

Základoškolská odborná činnosť otvorila svoj prvý ročník

29.04.2014 -      V dňoch 24. a 25. apríla 2014 sa na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni uskutočnil pilotný ročník celoslovenskej odbornej súťaže Základoškolskej odbornej činnosti (ZOČ) určený pre žiak…

Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom

28.04.2014 -      Univerzita Komenského v Bratislave je nielen najväčšia a najstaršia slovenská univerzita, ale zároveň patrí medzi dlhoročných úspešných prijímateľov eurofondov. V operačnom programe Výskum …
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku