» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

16.11.2017
     Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho a...
Na VÚDPaP prijali zástupcov z poľského ministerstva edukácie

Na VÚDPaP prijali zástupcov z poľského ministerstva edukácie

15.11.2017
     Záujem o prínosy komplexného poradenského systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí KomposyT bol obsahom stretnutia zástupcov Výskumného ústavu dets...
Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali cez počítač  prípravné testy na celoplošné testovanie

Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali cez počítač prípravné testy na celoplošné testovanie

15.11.2017
     Viac než  500 základných a stredných škôl otestovalo na začiatku školského roka svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické test...
Príprava doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“ finišuje

Príprava doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“ finišuje

14.11.2017
     Za prítomnosti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Petra Krajňáka zasadal v Štátnom pedagogickom ústave expertný tím pre prípravu doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“....
Memorandum o spolupráci medzi Fakultou športu PU v Prešove a Antidopingovou agentúrou SR

Memorandum o spolupráci medzi Fakultou športu PU v Prešove a Antidopingovou agentúrou SR

09.11.2017
     Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove zastúpená dekanom Pavlom Ružbarským a Antidopingová agentúra Slovenskej republiky zastúpená riaditeľkou Žanetou Csáderovou sa rozhodli rozvíja...
Vzdelávacie podujatie Deň pre Poľsko podporil v Bratislave aj Štátny pedagogický ústav

Vzdelávacie podujatie Deň pre Poľsko podporil v Bratislave aj Štátny pedagogický ústav

09.11.2017
     Deň pre Poľsko, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa (ÚPN) spolu s jeho partnerskou organizáciou v Poľsku Inštitútom národnej pamäti (IPN) podporil aj Štátny pedagogický ústav.      Pod...
Seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk

Seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk

08.11.2017
     Takmer tri desiatky špeciálnych pedagógov – surdopédov zo škôl z celého Slovenska a študentov pedagogiky sluchovo postihnutých sa zišli v Bratislave na seminári k výučbe špecifického vyučov...
V ŠPÚ odborníci diskutovali o téme vzdelávania a výchovy k európskemu občianstvu

V ŠPÚ odborníci diskutovali o téme vzdelávania a výchovy k európskemu občianstvu

03.11.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, akademickej obce a ŠPÚ na pracovnom rokovaní o výchove a vzdelávaní k európskemu občianstvu . Prerokoval...
Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

02.11.2017
     Na základe zahájenia spolupráce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, boli zástupcovia VÚDPaP pozvaní Vzdelávacím centrom pre slovenské d...
ŠPÚ pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov a pracovníkov pre deti a žiakov z rómskych komunít

ŠPÚ pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov a pracovníkov pre deti a žiakov z rómskych komunít

31.10.2017
     Štátny pedagogický ústav pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít. Zatiaľ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »