» Mediálny servis » Archív organizácií ministerstva

Archív organizácií ministerstva

Riaditeľ  ŠPÚ Ľudovít Hajduk ocenil prácu jubilujúceho Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk ocenil prácu jubilujúceho Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci

22.01.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ocenil, pri príležitosti 25. výročia od založenia 8-ročného gymnaziálneho štúdia a 15. výročia otvorenia slovensko-anglickej bilingváln...
Podpis memoranda o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva

Podpis memoranda o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva

18.01.2018
     Peter Lukáč riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a Tomáš Šprlák predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry podpísali Memorandum o spolupráci v...
Rumunské veľvyslanectvo má záujem o spoluprácu s ŠPÚ

Rumunské veľvyslanectvo má záujem o spoluprácu s ŠPÚ

18.01.2018
     Štátny pedagogický ústav bude v budúcnosti spolupracovať v otázkach problematiky Rómov aj s rumunským veľvyslanectvom na Slovensku. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ hovoril s námestníkom ŠPÚ Joz...
Neformálne  vzdelávanie  - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

16.01.2018
V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie  sa dňa 18.  januára  2018 (vo štvrtok) v čase  9:00  – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11  v  Košiciach v ...
V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

16.01.2018
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového...
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

15.01.2018
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou o vedecko-technickej spolupráci z roku 1997 a memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, v...
ŠPÚ bude sa bude podieľať na realizácii  projektu Európska a národná identita v kontexte európskej integrácie

ŠPÚ bude sa bude podieľať na realizácii projektu Európska a národná identita v kontexte európskej integrácie

18.12.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa dohodol s riaditeľom Ústavu politických vied (ÚPV) SAV Miroslavom Pekníkom a prof. Jozefom Lysým z Katedry etickej a občianskej vých...
ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

15.12.2017
     Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na inte...
Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

15.12.2017
     Dôležitosť vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) už v predškolskom veku, či nástup týchto detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Aj o tom sa diskutovalo v rámci...
V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu o národnostných menšinách

V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu o národnostných menšinách

14.12.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli autori a recenzenti doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“.      Cieľom tohto stretnutia bola diskusia, postrehy, kome...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »