Navigácia

Výzvy v roku 2018

Výzva PODPORA/D/2/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2020 (PODPORA/D/2/2018) 

Príloha k výzve č. PODPORA/D/2/2018: Stanovenie maximálnej výšky dotatočnej dotácie pre registrované organizácie v programe PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

Záverečný protokol o pridaní dodatočnej dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámc i Programov pre mládež na roky 2014-2020

Výzva DÔKAZY/D/1/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 (DÔKAZY/D/1/2018)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - PROGRAM DÔKAZY O MLADÝCH (Výzva č. DÔKAZY/D/1/2018)

 

Výzva PRIORITY/D/4/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020(PRIORITY/D/4/2018)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež 2014-2020-program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/4/2018)Výzva PRIORITY/D/3/2018

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/3/2018)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2018 v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/3/2018)


Výzva PRIORITY/D/2/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/2/2018)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2018 v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/2/2018)

 

Výzva PRIORITY/D/1/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/1/2018)
 

Výzva SLUŽBY/2/D/2018

 Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (SLUZBY/2/D/2018) - poskytovanie služieb dobrovoľníctva

Zoznam registrovaných organizácií v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - 2 na roky 2018-2020

Záverečný protokol o pridelení maximálnej dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciam v programe SLUŽBY 2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020


Výzva SLUŽBY/1/D/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (SLUZBY/1/D/2018) - poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

Zoznam registrovaných organizácii v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - 1 na roky 2018-2020

Záverečný protokol o pridelení maximálnej dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciam v programe SLUŽBY 1 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

 

Výzva HLAS/D/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (HLAS/D/2018)

Zoznam registrovaných organizácií v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020

Záverečný protokol o pridelení maximálnej dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciam v programe HLAS na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020
 

Výzva PODPORA/D/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov pre mládež (PODPORA/D/2018) 

Záverečný protokol o pridelení dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

Skočiť na začiatok stránky