Programové obdobie 2004 – 2006

Ministerstvo školstva SR: Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3
 
     Odbor pre Operačný program Vzdelávanie na sekcii európskych záležitostí Ministerstva školstva SR v programovom období 2004-2006 plní úlohy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SOP ĽZ“) a Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3 (ďalej len „JPD BA Cieľ 3“).
 
     Tieto úlohy zverila vláda Ministerstvu školstva SR svojimi uzneseniami. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 317 zo dňa 27. marca 2002 bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určené ako riadiaci orgán pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 a zároveň uznesením č. 476 zo dňa 9. mája 2002 vláda Slovenskej  republiky súhlasila s rámcovým vymedzením pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu a Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu  pod riadiacim orgánom pre realizáciu SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky