» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Za účelom efektívnej a transparentnej komunikácie so žiadateľmi a konečnými prijímateľmi/príjemcami pomoci sú zverejňované najčastejšie otázky s príslušnými odpoveďami zodpovedných orgánov .