» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Dokumenty

Dokumenty

Prehľad dokumentácie súvisiacej so Sektorovým operačným programom Ľudské zdroje a Jednotným programovým dokumentom NUTS II Bratislava Cieľ 3 vrátane programových dokumentov a legislatívneho upravenia zo strany Európskej Komisie i Slovenskej republiky.