» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Dokumenty » Programové dokumenty

Programové dokumenty

     V rámci programového obdobia 2004 - 2006 sú finančné prostriedky čerpané v rámci programových dokumentov Sektorový operačný program Ľudské zdroje a Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3.