» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Užitočné linky

Užitočné linky

Odkazy na ďalšie stránky v SR a v zahraničí týkajúce sa štrukturálnych fondov EÚ a regionálnej politiky.

Centrálny koordinačný orgán (MVRR SR)
www.build.gov.sk

Certifikačný orgán (MF SR)
www.finance.gov.sk

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:SK:HTML