Archív organizácií ministerstva

Učitelia môžu efektívne zistiť, čo majú žiakov v nasledujúcom období doučiť alebo s nimi lepšie zopakovať

Vzhľadom na náročnejšie podmienky vzdelávania počas pandémie pripravil rezort školstva pre školy projekt zameraný na posilnenie vedomostí. „Aby sme pomohli žiakom pri návrate do škôl, vyčlenili sme…

Celoslovenské online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici

Rovnako ich zámerom je oboznámiť zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov s platnou legislatívou v oblasti knihovníctva, vysvetliť podmienky vedenia prírastkového zoznamu – napríklad…

Zažilo vaše dieťa kyberšikanu?

Ak sa s ňou vaše dieťa stretlo, dajte nám vedieť na nahlasodetoch@vudpap.sk radia psychológovia Eva Smiková a Michal Božík pýta sa Darina Mikolášová. Podcast si môžete vypočuť TU. 

Osobné profily nie sú výsadou len sociálnych sietí či aplikácií. Užitočné sú aj pri odborných databázach

Webinár - Osobné profily a ďalšie nástroje vo WoS a Scopus  - ukáže záujemcom, že aj tieto najpoužívanejšie svetové odborné databázy umožňujú používateľom vytvoriť si osobný účet – autorský profil …

Mládežnícke parlamenty: Možnosť skutočne ovplyvňovať rozhodovanie vo svojich mestách a obciach je kľúčové

Z rozhovorov počas podujatí vyplynulo, že za jednu z najdôležitejších podmienok pre rozvoj svojich mládežníckych parlamentov považujú úzku spoluprácu s mestom alebo obcou, v ktorej pôsobia. "Byť…

Poznáme víťazov celoštátneho kola Chemickej olympiády, ktorí nás budú reprezentovať na medzinárodnej úrovni

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády kat. A sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. 4. 2021. Samotná súťaž prebiehala online, preto si súťažiaci porovnali svoje vedomosti z chémie len v teoreti…

Networking Academy Games 2021 on-line. Projekt IT AKADÉMIA pomáha vyhľadávať IT talenty

Minulý týždeň sa konalo 16. celoštátne kolo súťaže študentov slovenských stredných a vysokých škôl, v rámci ktorej mali študenti možnosť prezentovať svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti …

Výskumná agentúra ukončila hodnotenie ďalších dvoch výziev

Implementáciu v krátkom čase tak naštartuje deväť projektov „Výzvy na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvola…

Starostlivosť o duševné zdravie učiteľov

Štátny pedagogický ústav (ďalej „ŠPÚ“) vníma, že učitelia v tomto čase čelia množstvu výziev a pracujú pod veľkým náporom. Ten je spôsobený krízovou situáciou, ktorú predstavuje ako pokračujúce diš…

Ochrana životného prostredia v súťaži „Zelený Andel“

Jej cieľom je podporiť záujem žiakov o vypracovanie projektu Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v súťažných odboroch, ktoré súvisia s ochranou a obnovou životného prostredia. Prehlbovať ich ved…

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku