Archív organizácií ministerstva

Na základných školách prebieha 5. cyklus medzinárodnej štúdie zameranej na čitateľskú gramotnosť 10-ročných žiakov

Cieľom štúdie IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Od roku 2021 sa v meraní PIRLS začína s…

Chystá sa leto s IT Akadémiou

Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory. Zážitková matematika, informatika a prírodné vedy Odborné …

V slovenských domácnostiach sa začína realizovať medzinárodný výskum kompetencií dospelých

„Nepriaznivá pandemická situácia na celom svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nám zahatala plány realizovať pilotný zber na jar minulého roku (2020), sme preto radi, že pilotný zber sp…

Vzdelávanie o využití hry v práci s mládežou pre 60 pracovníkov s mládežou, vychovávateľov a sociálnych pedagógov

Vzdelávanie viedla doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD., lektorka a psychologička, s ktorou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dlhodobo spolupracuje. Na prvý cyklus vzdelávania sa prihlásilo až 80 záuj…

Publikácie na pomoc pri zavádzaní povinného predprimárneho vzdelávania

Publikácia Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom ponúka dobrý prehľad o tom, čo má byť v povinnom predprimárnom vzdelávaní obsiahnuté bez ohľadu na to, či prebieha v matersk…

Ukážte Európe svoje riešenia pre zelenú dopravu

Máte záujem získať informácie o vývoji súčasnej európskej výskumno-inovačnej politiky? Zaujímate sa o nástroje, vďaka ktorým môžete financovať svoje projekty v oblasti dopravy a mobility? Chcete sa…

Rezort školstva pošle vedcom ďalších 16,2 milióna eur. Podporené projekty spája boj proti pandémii

Aj na Slovensku máme vedcov a vedecké tímy medzinárodného významu schopné pomôcť v boji s ochorením COVID-19. Presvedčili sme sa o tom už v prvej vlne pandémie – po verejnej výzve Agentúry na podpo…

Úspešné prednášky pokračujú novou sériou. Tá zacieli na životné prostredie

Podujatie Veda v CENTRE organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCPVaT) v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Tradične ho charakterizujú prednášk…

Tvorí sa silná odborná podpora pre zelený automobilový priemysel

Centrum vedecko-technických informácií SR  (CVTI SR) spoločne s ďalšími zahraničnými projektovými partnermi pracuje na odborných výstupoch, ktoré ocenia študenti aj zainteresované podniky. Otázk…

Slovensko oslavuje Európsky týždeň mládeže!

Európsky týždeň mládeže sa uskutoční 24.5.2021 - 28.5.2021. Ide o celoeurópske podujatie, ktoré každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a …

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku