Archív organizácií ministerstva

Slovensko oslavuje Európsky týždeň mládeže!

Európsky týždeň mládeže sa uskutoční 24.5.2021 - 28.5.2021. Ide o celoeurópske podujatie, ktoré každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a …

Základné umelecké školy z celého Slovenska môžu naďalej získať podporu na udržanie pracovných miest

Národný projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ bol spustený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupr…

Prioritou novej hlavnej kontrolórky športu bude transparentnejšie nakladanie s verejnými financiami

„Na výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra športu som si všimol, že pani Dvorščíková prejavuje veľkú odvahu a odhodlanie. Ostatných kvalitných kandidátov predčila doslova o konské dĺžky," …

V múzeu nebude žiadna nuda ani cez deň, ani „v noci“

Chcete si vyskúšať posunkovú reč? Zistiť ako sa používa slepecké písmo? Spoznať ľudské zmysly, ktoré nám dennodenne pomáhajú? Zavítajte počas „sviatku múzeí a galérií“ do Múzea špeciálneho školstva…

Múzeum školstva a pedagogiky sa do Noci múzeí a galérií zapája virtuálnou prehliadkou výstavy Fenomén spolupráce

Od roku 1977 oslavujú múzejníci Medzinárodný deň múzeí podujatím Noc múzeí a galérií, ktoré sa realizuje pod patronátom Rady Európy. Záštitu nad podujatím tento rok prevzala i prezidentka SR pani Z…

Aplikácia Učko prinesie učiteľom aktuálne informácie priamo do mobilov

Portál Učíme na diaľku pravidelne komunikuje novoprijaté usmernenia a odporúčania rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho organizácií. Učiteľom, riaditeľom, zriaďovateľom aj rodičom ponú…

Ako vidia súčasné sociálne podnikanie odborníci? Poďte s nimi skonzultovať svoje projekty a podnety na online workshopoch

V rámci medzinárodného projektu CE RESPONSIBLE pripravilo CVTI SR sériu bezplatných online podujatí. Odznejú v nich tie najzaujímavejšie informácie  nielen pre sociálnych podnikateľov. „Profesio…

Európsky týždeň mládeže 2021!

Súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021 sa môžete stať aj vy, a to prostredníctvom online aktivít, ktoré pre vás chystáme na národnej úrovni. Online podujatia budú zamerané na rôzne témy, ktoré …

Tínedžeri a pandémia – čo cítia a prežívajú?

Aj o tom je aktuálny podcast Nahlas o deťoch. Vypočuť si ho môžete na tomto linku:  https://vudpap.sk/tinedzeri-a-pandemia/ .

Študenti ukázali, že majú šancu uspieť v dnešnej znalostnej spoločnosti

V období uzavretých škôl z dôvodu pandémie žiaci stredných škôl pracovali viac ako dva mesiace v jeden až štvorčlenných tímoch na svojich reálnych projektoch. Pod vedením expertov z praxe alebo z u…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku