Archív organizácií ministerstva

Cenu Preveda získali mladé vedkyne

Cenu Preveda získali mladé vedkyne

Spoznali sme víťazky prestížnej ceny Preveda. Ocenenie si odniesli dve mladé vedkyne Katarína Bérešová a Lucia Baďurová. Udelenie ceny a vyhlásenie víťazných prác bolo vyvrcholením XII. ročníka Int…

 Metodicko-pedagogické centrum otvára funkčné vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum otvára funkčné vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne…

Letná ponuka vzdelávacích podujatí 2020

Letná ponuka vzdelávacích podujatí 2020

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pripravilo aj na obdobie letných mesiacov júl a august 2020 ponuku vzdelávacích podujatí pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. …

Zlepšovať sa a motivovať sa k ďalšiemu vzdelávaniu. To bol cieľ súťaže mladých programátorov PALMA junior

Zlepšovať sa a motivovať sa k ďalšiemu vzdelávaniu. To bol cieľ súťaže mladých programátorov PALMA junior

Rozvíjať algoritmické a logické myslenie, programátorské zručnosti, ale i estetické cítenie a vytvárať pozitívny vzťah k programovaniu. To je príležitosť, ktorú už tradične ponúka žiakom a študento…

VÚDPaP ponúka rady pre vyčerpaných rodičov aj učiteľov a školských psychológov

VÚDPaP ponúka rady pre vyčerpaných rodičov aj učiteľov a školských psychológov

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) podáva pomocnú ruku pri riešení krízových situácií. Rady ako ich zvládnuť sú venované žiakom aj učiteľom. Pozrite si o tejto téme viac …

Mladí fyzici si zmerali svoje sily na celoštátnom kole

Mladí fyzici si zmerali svoje sily na celoštátnom kole

Vedeli ste, že ceruzkou nakreslená čiara na papieri môže byť elektricky vodivá? Takouto, ale i rôznymi inými fyzikálnymi úlohami sa zaoberali študenti počas vedeckej diskusie na celoštátnom kole. D…

Odborníci z Nemecka a Estónska v online spojení s NÚCEM pri príprave overovania kriteriálnych testov

Odborníci z Nemecka a Estónska v online spojení s NÚCEM pri príprave overovania kriteriálnych testov

Odborníci na tvorbu testov sa zišli už po tretíkrát na workshope v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v rámci projektu Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie s…

Digitálna transformácia je príležitosť. Reagujú na ňu aj učitelia

Digitálna transformácia je príležitosť. Reagujú na ňu aj učitelia

Aby sa dnešný absolvent uplatnil na trhu práce musí mať dobrý vedomostný základ. Poskytnúť mu ho môže iba také vzdelávanie, ktoré reaguje na súčasné trendy. O tom, akým spôsobom sa má výučba odzrka…

Zistite, aké sú nové trendy vo vedeckých časopisoch vďaka webináru CVTI SR

Zistite, aké sú nové trendy vo vedeckých časopisoch vďaka webináru CVTI SR

Aký je prínos vedeckých časopisov pre vedu a výskum? Pomôcť zodpovedať túto otázku nám môžu rozličné nástroje na hodnotenie vedeckých magazínov. A práve na aktuálne trendy v tejto oblasti sa bližši…

Hľadajú sa vedci v zahraničí s chuťou zlepšovať Slovensko

Hľadajú sa vedci v zahraničí s chuťou zlepšovať Slovensko

Krajania pôsobiaci v cudzine sa môžu zapojiť do databázy a pomôcť tak zlepšovať domáce vedeckovýskumné prostredie. Zapojiť slovenskú vedu do špičkových európskych programov na podporu vedy a výsku…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku