Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA

Predpokladané termíny v danom roku:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty KEGA: koniec marca
Zverejnenie výzvy: koniec marca
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júla
Podávanie ročných správ: do polovice novembra
Podávanie záverečných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
 
 • Oznam pre vedúcich skončených projektov KEGA
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2012
 • Harmonogram činností KEGA v roku 2012
 • Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011
 • Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2011
 • Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu (aktuálny stav k 1. 7. 2011)
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011
 • Harmonogram činností KEGA na rok 2011
 • Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2010
 • Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu KEGA (aktuálny stav k 30. 7. 2010)
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2010
 • Podávanie ročnej a záverečnej správy v roku 2009
 • Hodnotenie žiadostí o dotáciu KEGA (aktuálny stav)
 • Výzva na podávanie žiadostí o grant na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010
 • Vstupná oponentúra pred podaním žiadosti o dotáciu KEGA
 • Výsledky hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2009 po 1. kole
 • « 1 2 3
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku