» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2018

Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2018

MŠVVaŠ SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2018
Projekty žiadateľov z verejných vysokých škôl, ktorým nie je poskytnutá dotácia, KEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty, a preto sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty KEGA, ktoré sa nachádzajú v uvedenom rozpise.