» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Harmonogram činností KEGA v roku 2016

Harmonogram činností KEGA v roku 2016

Predsedníctvo KEGA schválilo plán činností KEGA na ďalšie obdobie.