» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2017

Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2017

Odbor vedy a techniky na vysokých školách opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2017.
 
Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2018, je povinný najneskôr do 15.11.2017 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy.