» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2016

Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2016

V on-line systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl bolo zverejnené hodnotenie projektov KEGA skončených v roku 2016. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejnený aj certifikát o splnení cieľov, ktorý si v prípade potreby môže vedúci projektu kedykoľvek vytlačiť (nebude zasielaný poštou). Ak bol projekt vyhodnotený, že „nesplnil ciele“, príp. ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak obmedzenie na predloženie novej žiadosti sú 2 roky (v týchto prípadoch je elektronický systém automaticky zablokovaný).