Aktuality v oblasti medzinárodnej spolupráce

V Rektorskej sieni UK predstavili vedecké dielo o histórii Spiša

V Rektorskej sieni UK predstavili vedecké dielo o histórii Spiša

     V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave bolo dnes verejnosti predstavené monumentálne vedecké dielo Historia Scepusii, vol. 2: Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Na slávn…

V estónskom Talline sa uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov krajín EÚ zodpovedných za výskum

V estónskom Talline sa uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov krajín EÚ zodpovedných za výskum

     V estónskom Talline dnes rokovali na neformálnom stretnutí ministri členských štátov EÚ zodpovedných za výskum. Slovenskú republiku na stretnutí zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva š…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o celoživotnom vzdelávaní

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o celoživotnom vzdelávaní

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová včera, 18. júla 2017, vystúpila na záverečnej konferencii projektu SAGA for VET, ktorá sa konala pod názvom Perspektívy celoživotného vzdelávania.     …

Slovensko a Čierna Hora budú naďalej spolupracovať v oblasti vzdelávania

Slovensko a Čierna Hora budú naďalej spolupracovať v oblasti vzdelávania

     Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou bude pokračovať aj v rokoch 2017 – 2021. Svojimi podpismi pod program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu …

Minister Peter Plavčan podpísal v Čiernej Hore memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy

Minister Peter Plavčan podpísal v Čiernej Hore memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy

     Spolupráca Slovenska a Čiernej Hory v oblasti vedy dostala nový impulz. Počas svojej oficiálnej návštevy v tejto krajine minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan spolu s m…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala so zástupcami rumunského parlamentu

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala so zástupcami rumunského parlamentu

     Delegáciu Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Poslaneckej snemovne Parlamentu Rumunska prijala dnes na pôde rezortu štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu …

V Krakove sa stretli ministri krajín V4 zodpovedných za výskum a VŠ vzdelávanie

V Krakove sa stretli ministri krajín V4 zodpovedných za výskum a VŠ vzdelávanie

     V poľskom Krakove rokovali včera ministri krajín Vyšehradskej skupiny (V4) zodpovedných za výskum a vysokoškolské vzdelávanie. Stretnutie zorganizovalo poľské predsedníctvo V4 v rámci konfe…

EK spustí ďalšie iniciatívy na podporu vzdelávania mladých ľudí

EK spustí ďalšie iniciatívy na podporu vzdelávania mladých ľudí

     V súlade so svojím záväzkom v rámci Investície do európskej mládeže prijala Európska komisia nové iniciatívy týkajúce sa školského a  vysokoškolského vzdelávania.      Cieľom Novej strat…

Školenie školiteľov v oblasti vzdelávania k ľudským právam s mladými ľuďmi (TOTHRE 2017)

Školenie školiteľov v oblasti vzdelávania k ľudským právam s mladými ľuďmi (TOTHRE 2017)

Miesto konania: on-line, Budapešť Kurz bude pozostávať z troch fáz: • 1. fáza: e-learningové vzdelávanie (23. jún - 31. júl a september 2017) • 2. fáza: rezidenčný tréningový semi…

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou

Dňa 31. mája 2017 prijal Výbor ministrov Rady Európy Odporúčanie CM / Rec (2017)4 o práci s mládežou. Odporúčanie bolo prijaté, ako sa predpokladalo, bez ďalšej diskusie zástupcami ministrov. …

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku