» Aktuality » V Bratislave sa stretli odborníci na časticovú fyziku

V Bratislave sa stretli odborníci na časticovú fyziku

10.10.2017
V Bratislave sa stretli odborníci na časticovú fyziku
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová v pondelok 9. 10. 2017 v Bratislave otvorila výročnú konferenciu s názvom ATLAS Week 2017 za účasti 300 špičkových odborníkov z celého sveta reprezentujúcich vedeckú kolaboráciu ATLAS CERN.
     Experiment ATLAS je špičkový experiment v oblasti časticovej fyziky, ktorého autormi je  vyše 3000 vedcov z asi 200 vedeckých inštitúcii celého sveta vrátane Univerzity Komenského, Univerzity P. J. Šafárika a Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Tento experiment, ktorého doterajším veľkým úspechom je experimentálny  objav Higgsovho bozónu, je zameraný na skúmanie fundamentálnych prírodných zákonov sveta vrátane záhad pôvodu a evolúcie vesmíru.
     Výročná konferencia sa uskutočňuje v rámci vedeckej spolupráce Slovenskej republiky s Európskou organizáciou pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve, ktorá je najvýznamnejšou medzinárodnou IMG_3958 - ATLASvládnou organizáciou v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty (skrátene CERN). Táto vedecká kooperácia je jedným z najúspešnejších príkladov multilaterálnej vedeckej spolupráce Slovenska.
     Slovenská republika je členom CERN-u od roku 1993 a členstvo je dôležitým uznaním kvality nášho výskumu, úrovne našich vedcov a inštitúcií v oblasti fyziky vysokých energií. Umožňuje našim odborníkom zúčastňovať sa na základnom a aplikovanom výskume svetového významu a mať prístup do unikátnych zariadení. 
     Štátna tajomníčka, okrem vedeckých výsledkov získaných v CERN-e, ocenila aj ďalšie aktivity, ako sú vzdelávanie, vrátane štipendií pre mladých fyzikov a inžinierov, výskumné pobyty doktorandov, letné kurzy a študijné pobyty pre študentov, ako aj národný program pre učiteľov fyziky zo Slovenska v CERN-e. Konštatovala, že: „všetky vedecké aktivity, ktoré sa realizujú v spolupráci a v rámci členstva v CERN-e pomáhajú priviesť mladých, talentovaných ľudí zo Slovenska do vedy a výskumu najmä dnes, keď nie je tajomstvom, že odvetvie vedy a techniky trpí nedostatkom záujmu mladých ľudí“.