» Aktuality » V Novom Sade sa diskutovalo o ďalšom rozvoji spolupráce v oblasti vzdelávania v rámci formátu Čína + 16

V Novom Sade sa diskutovalo o ďalšom rozvoji spolupráce v oblasti vzdelávania v rámci formátu Čína + 16

22.09.2017
V Novom Sade sa diskutovalo o ďalšom rozvoji spolupráce v oblasti vzdelávania v rámci formátu Čína + 16
     V  poradí už 5. dialóg o politike vzdelávania v rámci formátu spolupráce Čína + 16  stredo- a východoeurópskych krajín sa uskutočnil včera v srbskom meste Novy Sad aj za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Podujatie otvorili predsedkyňa vlády Srbskej republiky Ana Brnabić, minister školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky Mladen Šarčević, štátny tajomník Ministerstva školstva Čínskej ľudovej republiky Du Zhanyuan a rektor Univerzity v Novom Sade prof. Dušan Nikolić.
     Počas zasadnutia v rámci okrúhleho stolu sa diskutovalo o pokroku vo vzdelávaní prostredníctvom spoločného rozvoja v oblasti vedy a inovácií, ďalej o medzivládnej a medzi inštitucionálnej spolupráci v oblasti vzdelávania a nových bilaterálnych a multilaterálnych programoch a o mapovaní existujúcich kapacít na vysokých školách a ich sprístupnení za účelom posilnenia inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti v krajinách formátu 16+1.
     Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa na uvedenom podujatí  zúčastnila Mgr. Martina Stiffelová, riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí.
     Paralelne s uvedeným podujatím prebiehalo v dňoch 21. - 22. 9. 2017 aj stretnutie členov a potenciálnych záujemcov o členstvo v Kooperačnom združení inštitúcií vyššieho vzdelávania Číny a krajín SVE - aj za účasti zástupcov niektorých slovenských vysokých škôl.