» Aktuality » Slovensko a Čierna Hora budú naďalej spolupracovať v oblasti vzdelávania

Slovensko a Čierna Hora budú naďalej spolupracovať v oblasti vzdelávania

22.06.2017
Slovensko a Čierna Hora budú naďalej spolupracovať v oblasti vzdelávania
     Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou bude pokračovať aj v rokoch 2017 – 2021. Svojimi podpismi pod program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva Čiernej Hory to potvrdili minister školstva Peter Plavčan a jeho rezortný kolega Damir Šehović.
      V programe je zapracovaná podpora priamej spolupráce medzi inštitúciami základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, vrátane výmenných pobytov učiteľov, žiakov a študentov. Súčasťou uvedeného návrhu je aj vzájomná spolupráca v oblasti zapájania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do vzdelávacieho procesu, spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých, poskytnutie štipendií na časť vysokoškolského štúdia prvého a druhého stupňa alebo doktorandského štúdia na univerzitách (30 mesiacov ročne).
     V zmluvnom dokumente je zapracovaná tiež priama spolupráca a výmeny medzi radami mládeže, združeniami detí a mládeže, ako aj inštitúciami, pracujúcimi s deťmi a mládežou, a takisto spolupráca v oblasti vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní získaných v oboch krajinách.
     K podpisu dokumentu došlo v rámci pracovnej návštevy ministra Petra Plavčana v tejto balkánskej krajine. Počas nej sa uskutočnili aj viaceré rokovania na úrovni expertov. Minister školstva Peter Plavčan taktiež ponúkol partnerom z Čiernej Hory možnosť konzultácií k prístupovým rokovaniam krajiny do Európskej únie, ktoré sa začali pred piatimi rokmi.