Navigácia

Financovanie športu v roku 2021

REGISTER POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2021
VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2021

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2021:

Usmernenie k oprávneným/neoprávneným výdavkom z príspevkov/dotácií poskytnutých sekciou športu MŠVVaŠ SR na úlohy v oblasti športu v roku 2021
V nadväznosti na ustanovenia zmlúv o poskytnutí príspevku/dotácie (ďalej len „zmluvy“ a „príspevky“) na úlohy v oblasti športu, týkajúcich sa špecifikácie oprávnených/neoprávnených výdavkov prijímateľov príspevkov, sekcia športu MŠVVaŠ SR vydáva k posudzovaniu oprávnenosti/neoprávnenosti výdavkov z poskytnutých príspevkov na príslušný účel v roku 2021 usmernenie.
Úplné znenie usmernenia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2021 číslo F-2021-DOT01 Inovatívne formy vzdelávania na hodinách telesnej výchovy na I. stupni základných škôl ("moduly")
otvorená od: 09.06.2021 10:50 do: 09.07.2021
Text výzvy
Formulár žiadosti
Štatút komisie
Zloženie komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu
Rozhodnutie ministra o poskytnutie dotácií

Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu
Príspevok športovcom top tímu na rok 2021

Príspevok uznanému športu
Žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu v roku 2021
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2021

Príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru
(§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.) na rok 2021 je 1 452 997,00 eur (schválený p. ministrom dňa 09.12.2021)
 
Príspevok na šport zdravotne postihnutých športovcov
(§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.) na rok 2021 je 2 542 745,00 eur (schválený p. ministrom dňa 09.12.2021) v zložení:
- činnosť Deaflympijského výboru Slovenska v sume 155 616,00 eur
- činnosť Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov v sume 50 855,00 eur
- činnosť Slovenského paralympijského výboru v sume 1 345 366,00 eur
- činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v sume 606 445,00 eur
- činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko v sume 384 463,00 eur
 
Rozhodnutia ministra o poskytnutí prízpevkov na národný športový projekt

Štefan Svitko - zabezpečenie športovej prípravy a účasti na podujatí Dakar 2022 v Saudskej Arábii
Barbora Mokošová - zabezpečenie športovej prípravy na Hry XXXII. olympiády v Tokiu v roku 2021
Do školy na bicykli - nákup cyklistických stojanov pre víťazné školy
Organizovanie Majstrovstiev sveta vo vodnom slalome a šprinte 2021 a Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022
Organizovanie Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022
Ivona Fialková - zabezpečenie športovej prípravy na XXII. zimné olympijské hry 2022 v Pekingu
Účasť výprav Slovenskej republiky na majstrovstvách sveta v lyžovaní v seniorskej a juniorskej kategórii v roku 2021
Organizovanie ME v malom futbale 2021
Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z.
Odmeny trénerom mládeže za výsledky ich športovcov na význaných podujatiach v roku 2021
Odznak všestrannosti
Účasť na OH a PH - Toko
Olympijske a športové múzeum
Organizovanie podujatí: PTS, Okolo Slovenska a Maraton mieru
Aktivity a úlohy v oblasti univerzitného športu v roku 2021
Značenie turistických trás
Účasť na ZOH, ZPH, DH a ŠO v roku 2022
Petra Rusnáková, Jozef Hušla a Viktória Čerňanská - zabezpečenie športovej prípravy a účasti na podujatiach
Odmeny za výsledky na OH a PH Tokio 2020
Odmeny trénerom mládeže za výsledky ich športovcov

Skočiť na začiatok stránky