Navigácia

Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 528

6.11.2023 - Výzva: Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie V...

6.11.2023 - VYHLÁSENÁ VÝZVA - Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie V...

...ršikanovania v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie 1.23 MB 1292341

Národný projekt „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“ ...

rtf, 226.39 kB

pdf Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v ...

pdf Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v ...

... 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na oblasť prevencie agresie, násilia, šikanovania, intolerancie a xenofóbie ...

...ojekt s názvom „Národný projekt Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“....

MŠ SR bude koordinovať projekt OECD o prevencii šikanovania na školách 05.03.2007      Podpredseda vlády a minister ško...

pdf, 63.05 kB

Podcast: Štandard prevencie 15.02.2023 Predchádzajúca správa :Nasledujuca-sprava:

...ÚDPAP predstavil národný projekt na modernizáciu poradenského systému prevencie v školách VÚDPAP predstavil národný projekt na modernizáciu p...

Štandardy odborných činností v systéme poradenstva a prevencie Výkonové a obsahové štandardy, ktoré určujú odborné činn...

Smernica č. 26/2022 o centrálnom riadení žiadostí o vývoj, rozvoj a zru...

Smernica o periodickom hodnotení Smernica č. 36/2022 o periodickom hodn...

Zber údajov za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu...

Metodická činnosť v systéme poradenstva a prevencie a v špeciálnych výchovných zariadeniach Metodická činnosť sa ...

...EDU » Stránky SK » Aktuality » Centrá poradenstva a prevencie môžu získať príspevok na protidrogovú prevenciu Centrá porade...

...yhlásil vyzvanie pre národný projekt na podporu systému poradenstva a prevencie Rezort školstva vyhlásil vyzvanie pre národný projekt na podp...

...U » Stránky SK » Aktuality » Projekty protidrogovej prevencie podporí rezort školstva sumou 32 000 eur Projekty protidrogov...

MINEDU Domov Aktuálne témy Smernica o didaktických prostriedkoch Smernica o didaktických prostried...

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie – výsledky zberu dát – január 2023 V januári 2023 sa v&n...

Financovanie neštátnych zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2024 Od 1.1.2024 budú súkromné a cirkevné zariade...

Príspevok na špecifiká – Podpora protidrogovej prevencie v reedukačných centrách Ministerstvo školstva vedy výskumu a ...

....2013 Písomné vyzvanie – národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prost...

...ystému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“ Ministerstvo školstva vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt...

pdf,

...SK » Aktuality » Výzva MV SR na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality Výzva MV SR na podporu aktivít v oblasti prevenci...

docx, 37.67 kB

Skočiť na začiatok stránky