» Aktuality » VÚDPAP predstavil národný projekt na modernizáciu poradenského systému prevencie v školách

VÚDPAP predstavil národný projekt na modernizáciu poradenského systému prevencie v školách

03.06.2013
VÚDPAP predstavil národný projekt na modernizáciu poradenského systému prevencie v školách
     Zlepšiť starostlivosť o žiaka s poruchami učenia či správania, uľahčiť prácu pedagógov a výchovných poradcov, ako aj modernizácia systému poradenstva a prevencie v školskom prostredí sú cieľmi nového národného projektu realizovanom Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).
     Projekt s názvom „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ je financovaný z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie a bude trvať do konca októbra 2015. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave ho predstavili zástupcovia VÚDPaP, ktorí zároveň informovali o aktuálnom stave riešenia depistážneho prieskumu v ZŠ v rámci SR.
     Cieľovými skupinami národného projektu sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy. Realizovať sa bude vo všetkých krajoch SR, okrem Bratislavského.

 
Eva Smiková, odborný garant, Anna Surová Čulíková, koordinátor projektu, Štefan Matula, gestor projektu, Ľubomír Páleník, hlavný manažér projektu, Darina Lepeňová, projektová manažérka, Alžbeta Dianovská, Asociácia výchovných poradcov a Juraj Németh, manažér projektovej kancelárie.
Eva Smiková, odborný garant, Anna Surová Čulíko...
Ľubomír Páleník, hlavný manažér projektu.
Ľubomír Páleník, hlavný manažér projektu.
Štefan Matula, gestor projektu.
Štefan Matula, gestor projektu.
Anna Surová Čulíková, koordinátor projektu, Štefan Matula, gestor projektu, Ľubomír Páleník, hlavný manažér projektu.
Anna Surová Čulíková, koordinátor projektu, Šte...
Eva Smiková, odborný garant, Anna Surová Čulíková, koordinátor projektu, Štefan Matula, gestor projektu, Ľubomír Páleník, hlavný manažér projektu, Darina Lepeňová, projektová manažérka, Alžbeta Dianovská, Asociácia výchovných poradcov a Juraj Németh, manažér projektovej kancelárie.
Eva Smiková, odborný garant, Anna Surová Čulíko...
Eva Smiková, odborný garant, Anna Surová Čulíková, koordinátor projektu, Štefan Matula, gestor projektu, Ľubomír Páleník, hlavný manažér projektu, Darina Lepeňová, projektová manažérka, Alžbeta Dianovská, Asociácia výchovných poradcov a Juraj Németh, manažér projektovej kancelárie.
Eva Smiková, odborný garant, Anna Surová Čulíko...