Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 627

Školáci si zajtra prevezmú polročné hodnotenia 30.01.2012      Takmer ...

Rozpis príspevku na LK na rok 2020      Na webovom...

...ývoja      Základným východiskom pre ich vypracovanie bolo Programové vyhlásenie vlády SR. Programy sú reakciou na požiadavky spoločnosti - v...

...redkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, písomné vyzvania pre národné projekty a taktiež tu boli v stručnosti vy...

... a dvoch stredoškolských kategóriách.      Finalistov čakajú v sobotu písomné testy, stredoškolákov následne aj ústne obhajoby predložených p...

Minister Ján Horecký podporil zákaz účasti ruských a bieloruských špor...

...sp;   Po skončení výberového konania alebo výberu dostanete písomné vyrozumenie o jeho výsledku do desiatich od jeho uskutočnenia. ...

...ša Knotha. Témou ich stretnutia bolo rozpracovanie časti programového vyhlásenie vlády týkajúcej sa ochrany duševného vlastníctva, ako dôleži...

... štátnej podpory musia byť však Slovenským zväzom biatlonu poskytnuté písomné garancie, že zabezpečí organizáciu predmetného podujatia v dano...

...dy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 4. apríla 2011. Vyhlásenie výsledkov rozvojového projektu ZDRAVIE V ŠKOLÁCH 2011      V...

...jho obľúbeného pedagóga v ankete Zlatý Amos už teraz, slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 2. mája 2016.     ...

...edy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zoznam vybraných žiadostí Vyhlásenie výzvy #

...y nemôžu byť v tomto roku podporené.   Zoznam vybraných žiadostí Vyhlásenie výzvy #

...prevzali vedci a výskumníci Ceny za vedu a techniku 2019 . Slávnostne vyhlásenie výsledkov bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a te...

...v Bratislave. Víťazi krajských kôl budú riešiť testy a obhajovať písomné práce už po siedmy raz.      Víťazi dejepis...

Slovensko pozastavuje výskumné aktivity v ruskej Dubne 30.03.2022 - Tl...

...iteratúry (žiaci s VJM). Zajtra 15. apríla 2011 sa budú písať testy a písomné práce z cudzích jazykov a náhradný termín uzavrie v pondelok 18...

...úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dňa 7. 11. 2019, ceny odovzdá ministe...

...sť je potrebné poslať aj elektronicky na adresu: casopisy@minedu.sk . Písomné žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy ministerstvo neb...

...Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční dňa 12. 5. 2015 o 10.00 h...

...l prílohu č. 1 k žiadosti) na adresu: casopisy@minedu.sk .  Písomné žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy ministerstvo neb...

Minister Ján Horecký sa svojim podpisom pridal k už 4. spoločnému vyhl...

» MINEDU » Stránky SK » Regionálne školstvo » ...

...vom nástupe dieťaťa do materskej, základnej a strednej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, znova ho predloží, pokiaľ ...

...ymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou. V kat. A a B samostatné písomné práce, ktoré museli súťažiaci zaslať vopred, vyhodnotili členov...

» MINEDU » Stránky SK » Aktuality » Rezort ško...

...zpečuje SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania . Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na slávnostnej ceremónii na jeseň toh...

...y na predkladanie národných projektov » 13.02.2013 Pozastavenie písomného vyzvania č. OPV/K/NP/2013-1 "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo...

...aných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok.      Nové vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspev...

» MINEDU » Stránky SK » Regionálne školstvo » ...

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11 Aktuálna stránka 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Skočiť na začiatok stránky