» Aktuality » Týždeň písomných maturít uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk

Týždeň písomných maturít uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk

15.03.2019
Týždeň písomných maturít uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk
     Písomné maturity z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry ako vyučovacích jazykov národnostných menšín dnes zavŕšili týždeň písomných maturít (12. – 15. marec 2019).
      V štúdiu Rádia Slovensko a za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka aj v tomto roku vyžrebovali a vyhlásili témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z oboch vyučovacích jazykov.
      Na maturitnú skúšku z maďarského jazyka a literatúry sa v tomto roku prihlásilo 1 786 žiakov a z ukrajinského jazyka a literatúry skladá skúšku dospelosti 18 maturantov.